О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

На седници Скупштине општине Топола одржаној дана 10.09.2022. године усвојена је Друга измена и допуна Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину којом су опредељена додатна средства за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Службени гласник СО Топола“ број 7/2022).

Обавештавају се сви корисници буџетских средстава за суфинансирање мера енергестке санације од редног броја 41 до редног броја 98 прелиминарне ранг листе да ће након обављања техничко административних послова око доделе додатно обезбеђених буџетских средстава ући у расподелу као крајњи корисници за мере енергетске ефикасности.

Комисија