На основу Одлуке о начину коришћења површина јавне намене у дане одржавања манифестација и вашара у општини Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 2/2019, 13/2019 и 17/22)Комисија за доделу локација јавне намене за време одржавања вашара и манифестација у Тополи објављује

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

за учешће на Вашару” Петровдан,, 2024.године

 

Позивају се заинтересована лица да узму учешће у излагању робе и услуге за одржавање Вашара „Петровдан 2024“ на дан 12.07.2024.године.

Продаја производаи услуга вршиће се из привремених монтажних објеката и то: тезги,  павиљона, монтажних киоска и другог покретног мобилијара.

Контактособе: Мирослав Јевтић тел: 064/ 861-4290 и

Ђорђе Глигоријевићтел: 062/ 702-973.

Топола

Дана:27.06.2024. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

 Ђорђе Глигоријевић,с.р.