На основу Одлуке о начину коришћења површина јавне намене у дане
одржавања манифестација и вашара у општини Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 2/2019, 13/2019) Комисија за доделу локација јавне намене за време одржавања вашара и манифестација у Тополи објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на Вашару ,,Свети Лука,, 2021. године

Позивају се заинтересована лица да узму учешће у излагању робе и услуге за одржавање Вашара „Свети Лука“ на дан 31.10.2021. године.

Продаја производа и услуга вршиће се из привремених монтажних објеката и то: тезги, павиљона, монтажних киоска и другог покретног мобилијара.

Обавезан размак између излагачких места-штандова мора износити најмање 1 (један) метар.

Због настале ситуације, односно епидемије вируса COVID 19, угоститељска
делатност ће се обављати у измењеном режиму у односу на претходне године, што подразумева да се места за угоститељску делатност неће издавати путем затворене понуде – лицитације.

Сви излагачи се морају придржавати прописаних мера заштите од епидемије вируса COVID 19, како од стране надлежних републичких институција, тако и органа јединице локалне самоуправе, које подразумевају обавезно ношење заштитних маски,
држање прописане дистанце, редовну дезинфекцију и хигијену присутних лица – радника на продајним местима, као и дезинфекцију радног простора.

Излагачи који улазе у зону одржавања вашара доставним возилом су дужни да:

прођу кроз зону дезинфекције која ће бити видљива и постављена на улазе у зону

доставе број регистарске ознаке возила приликом уплате и резервације места за излагање

да поступају по упутствима службених лица од момента уласка у зону и током целокупног времена трајања вашара.

Контакт особе:

Мирослав Јевтић тел: 064/ 861-4290 и

Дејан Марковић тел: 064/ 861-4142.

Топола
Дана:25.10.2021. године