На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,број 88/2019), члана 40 став 1. тачка 11. Статута општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ брј 2/2019 ),  и члана 154.  став 2. и 155. став 1. Пословника Супштине општине Тополаа  („Сл. гасник СО Топола, бр. 3/2019), на предлог Општинског већа општине Топола,

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 16.10.2021. године донела је

О Д Л У К У

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА  ИЗБОР ДИРЕКТОРА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ТОПОЛА“ ТОПОЛА

ОГЛАС

о јавном конкурсу за избор  директора 

Јавног комуналног стамбеног предузећа ,,Топола“ Топола


ОДЛУКА КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА ЈКСП 2021. новембар