На основу члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС”, број 16/2018) и члана 17. Правилника о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења бр. 110-44/2020-05-lll од 29.07.2020. године, Конкурсна комисија за спровођење Јавног конкурса за расподелу средстава ОСТа-ЛИМ удружењима на седници одржаној дана 09.11.2021. године, утврђује

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА

ПОДНЕТИХ НА КОНКУРСУ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ

ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОСТАЛИХ УДРУЖЕЊА

ВРЕДНОВАНИ И РАНГИРАНИ ПРОГРАМИ:

Редни број Деловодни број Назив удружења Назив програма Вредност програма

(дин.)

Број бодова
1. 03/885 Удружење стручњака за подршку деци и младима „Логос Т„ Топола Време за нас 130.000,00 40,00
2. 03/902 Удружење жена

„Опленац” Топола

Научи да чуваш и негујеш традицију 135.000,00 39,00
з. 03/909 Карате клуб

„Карађорђе„

Новогодишњи турнир Српске карате уније 100.000,00 35,00
4. 03/911 Савез удружења борща

НОР-а општине ТополаСУБНОР

Неговање традиције ослободилачких ратова на подручју општине Топола 35,00
5. 03/913 КИНОЛОШКО друштво „Карађорђе„ Унапређење кинологије у општини Топола 120.000,00 34,00
б. 03/915 КУД „Опленац„ Топола Унапређење услова рада зоо.ооо,оо 36,00
7. 03/916 Добровољно ватрогасно друштво „Опленац„ Јачање капацитета ДВД 115.730,00 32,00
8. 03/917 Друштво учитеља Топола Креативни едукатори 55270,00 37,00

Сходно средствима обезбеђеним за реализацију овог конкурса, за финансирање/суфинансирање предлажу се програми удружења од редног броја , закључно са редним бројем 8.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе рангирања.

На Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може поднети препорученом поштом или непосредно преко писарнице јединице локалне самоуправе на адресу Бул.Краља Александра бр.9, Топола, са назнаком: „ПРИГОВОР по Јавном конкурсу за расподелу средстава осталим удружењима”

ОПШТИНА ТОПОЛА КОМИСИЈА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ ЗА ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ УДРУЖЕЊИМА Број: 453-9/2021 -ОЗ

Датум: 09.11.2021. год.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Славица Ђурић Павлов ћ

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ