Комисијa за спровођење поступка и обраду захтева заинтересованих ученика и родитеља ученика средњих школа за бесплатан превоз ученика школске 2021/2022 године (у даљем тексту: Комисија), образована Решењем Председника општине број:
020-564/2021-05-II од 15.11.2021. године, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

За прикупљање захтева заинтересованих ученика и родитеља ученика средњих школа за бесплатан превоз ученика школске 2021/2022 године

I Предмет јавног позива
Општина Топола расписује Јавни позив за спровођење поступка и обраду
захтева заинтересованих ученика и родитеља ученика средњих школа за бесплатан превоз ученика школске 2021/2022 године који је дефинисан Јавним уговором о поверавању обављања комуналне делатности линијског приградског превоза путника на територији општине Топола- члан 11, тачка 11.

II Право пријаве по јавном позиву
Право подношења захтева по Јавном позиву имају ученици и родитељи ученика средњих школа који имају пребивалиште на територији друге општине и похађају наставу у средњој школи на територији општине Топола, а који користе превоз ПУПД
,,Јанушевић,, д.о.о.

III Потребна документа
Подносиоци захтева треба да приложе следећу документацију:
А) Уверење о похађању средње школе
Б) Потврда о пријави пребивалишта ученика
В) Фотографија ученика.

Захтев по Јавном позиву може се преузети са званичног сајта општине Топола www.topola.rs или на писарници Општинске управе општине Топола.

IV Рок за пријављивање
Захтеви по Јавном позиву подносе се на писарници Општинске управе општине Топола 15.11.2021. године до 01.12.2021.године.
Комисија прикупља захтеве, врши административну проверу приложене
документације ради достављања списка ученика ПУПД ,,Јанушевић,, д.о.о.

Све додатне информације у вези са реализацијом Јавног позива могу се добити на телефон: 034/6811-587 и 064/86-14-131 ( Снежана Јеремић).

ОПШТИНА ТОПОЛА
Комисија за спровођење поступка и обраду захтева заинтересованих ученика и родитеља ученика средњих школа за бесплатан превоз
ученика школске 2021/2022 године.
Број: 020-564/1/2021-05-II
Дана: 15.11.2021. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Снежана Јеремић с.р.

ЗАХТЕВ за бесплатан превоз ученика средњих школа – ПРЕУЗМИ ОВДЕ