О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Дошли смо до сазнања да је 23.02.2017 године Општина Топола закључила Анекс уговора са ,,FCC EKO,, Београд у којем Општина Топола дозвољава приватном партнеру да сав комунални отпад прикупљен са територије Општине Топола депонује на нелегалну грaдску депонију у Торове.

Истовремено Општина Топола преузела је обавезу да збрине сав отпад без надокнаде (бесплатно) од стране приватног партнера.

На основу увида у комплетну документацију основано сумњамо да је Општини Топола причињена знатна материјална штета.

Поред тога угрожено је здравље људи,  као и да због оваквог немара  угрожена је животна средина и екологија.

У циљу утврђивања одговорности, преузете су радње којим ће се прикупити неопходни материјални  докази и предати надлежном тужилаштву на даље поступање.