ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Грађани Тополе ће благовремено бити обавештени када ће бити расписан ЈАВНИ КОНКУРС ЗА КОРИСНИКЕ ПРОГРАМА И КРИТЕРИЈУМЕ И УСЛОВЕ УЧЕШЋА и који су услови учешћа , после расписивања Јавног позива за Јавну набавку за ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ/ ДОБАВЉАЧЕ

Општинско веће је  усвојило два правилника у 2022.ој години  где се можете информисати о  начину и услову пријаве као и о критеријумима за селекцију грађана( домаћинстава).

Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа, станова и  стамбених зграда   је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији Општине Топола.

Правилници где се можете информисати:

ПРАВИЛНИК  О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ

САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И  СТАМБЕНИХ ЗГРАДА  КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ

НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ

СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ

ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈП1/22,

као и ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА

И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ ПО ОСНОВУ

ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, ЈП 1/22

Додатне информације можете добити на следеће мејл адресе и телефон:

Председник комисије Грађевински инспектор Гордана Вучићевић, спец.струк.инж.

телефон: 034/681-587

e-mail: gradjevinskainspekcija@topola.com

Руководилац програма, Александра Дрекаловић Драгаш, дипл.инг.архитектуре

Одељење за комуналне делатности,грађевинско-урбанистичке,имовинско-правне и послове

евиденције и управљања имовином

телефон: 034/6811-008

e-mail: adrekalovic@topola.com

Члан комисије, Мирјана Ћирић, дипл. економиста ( Служба за Јавну набавку за ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ/ ДОБАВЉАЧЕ)

miraciric@topola.com

телефон: 034/6811-008

Члан комисије, Јасна Миљковић, дипл. економиста,

Oдељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности

телефон: 034/6811-008

e-mail: jasnamiljkovic@topola.com