На основу члана 63. став 1. тачка 8. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 2/2019)

Председник Општине Топола објављује,

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење пријава штете настале на пољопривредним културама

на територији општине Топола услед елементарне непогоде-града, олујног ветра и обилних падавина дана 27.04.2022. године

Позивају се грађани којима је услед елементарне непогоде-града, олујног ветра и обилних падавина дана 27.04.2022. године причињена штета на пољопривредним културама, да насталу штету пријаве Комисији за утврђивање процене оштећења од града, олујног ветра и обилних падавина на пољопривредним културама на територији општине Топола, која је именована Решењем Председника општине Топола број: 020-250/2022-05-II од 11.05.2022. године.

Пријаве се могу преузети сваког радног дана на писарници Општинске управе општине Топола и канцеларији број 1. и 2. Краљице Марије број 1. Контакт особе: Ивана Радовић и Радослав Матић тел. 034/6811-274.

Пријаве штете ће се примати од датума објављивања овог јавног позива, а закључно са 03.06.2022. године у 15,00 часова.

Број:217-6/2022-03

Дана: 16.05.2022. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ВЛАДИМИР РАДОЈКОВИЋ, С.Р.