Одговорне локалне финансије и учешће грађана

Председник општине Топола, Владимир Радојковић потписао је, у четвртак 24. марта, у Београду  Меморандум о разумевању са Представништвом HELVETAS Swiss Intercooperation SRB. Меморандум о разумевању се односи на спровођење програма ,, Општински економски развој у Источној Србији”, фаза 3 – Одговорне локалне финансије и учешће грађана. Донатор је Влада Швајцарске, а фонд програма је 750.000 chf из кога ће се кофинансирати пројекти за укључивање грађана у процес доношења одлука о буџету и сл.

Програм траје 2 године – 2023. и 2024. Поред финансијске подршке биће обезбеђена и техничка подршка општини, нарочито у креирању и предлагању нових електронских решења за укључивање грађана/грађанки ЈЛС, подршка саветима месних заједница у изради и примени финансијских планова, дизајнирање и примена докумената родне перспективе и сл.