Одлука о Јавном конкурсу за расподелу средстава за финансирање програма од јавног интереса који реализују цркве и верске заједнице у општини Топола за 2021.годину

Данас су у канцeлaрији Председника општине потписани Уговори о финансирању програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице у општини Топола за 2021. годину.У складу са Одлуком број 020-451/2021-05-ИИ средства су опредељена
Цркви Сабора Српских Светитеља у Јунковцу за изградњу Црквеног дома у селу Јунковац-693.442,50 дин.и Црквеној опстини храма Родјења Пресвете Богородице у Тополи за текуће и инвестиционо одрзавање  објеката-331.964,00 дин.
Општина Топола ће настојати да и у будућем периоду издваја значајна средства на име дотација црквама/верским заједницама.

Одлука о Јавном конкурсу за расподелу средстава