На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/20014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019), Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину („Службени гласник СО Топола” број 16/2021, 8/2022 и 13/2022), у склопу разматрања Предлога Одлуке о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета општине Топола за 2022. годину,

Општинско веће општине Топола, на седници одржаној дана  9.12.2022. године, донело је

ОДЛУКУ

о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима

са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2022. годину

 

Члан 1.

Усваја се Предлог Одлуке о избору корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2022. годину, број 404-841/2022-03 од 5.12.2022. године, Комисије за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола.

 

Члан 2.

Расподела средстава из члана 1. ове Одлуке врши се на следећи начин:

РБ Име, презиме и место становања Број и датум подношења захтева Мера Укупна вредност инвестиције у РСД без ПДВ Износ подстицајних средстава (дин) %

подстицаја

1 Стефан Стојковић

Горња Трнава

404-450/2022-03

од 12.09.2022.

Управљање ризицима 51.116,99 5.111,69 10
2 Драган Цветковић

Блазнава

404-452/2022-03

од 13.09.2022.

Управљање ризицима 309.949,80 30.994,98 10
3 Слободан Николић

Доња Шаторња

404-456/2022-03

од 14.09.2022.

Управљање ризицима 122.311,91 12.231,19 10
4 Милан Јевтић

Јунковац

404-457/2022-03

од 14.09.2022.

Управљање ризицима 96.812,31 9.681,23 10
5 Зоран Савић

Горња Трнава

404-460/2022-03

од 15.09.2022.

Управљање ризицима 144.039,18 14.403,91 10
6 Владимир Васиљевић

Горња Трнава

404-462/2022-03

од 15.09.2022.

Управљање ризицима 220.005,01 22.000,50 10
7 Јован Гавриловић

Топола

( Варошица)

404-463/2022-03

од 15.09.2022.

Управљање ризицима 77.885,26 7.788,52 10
8 Вукоман Башовић

Топола

( Варошица)

404-464/2022-03

од 15.09.2022.

Управљање ризицима 117.320,24 11.732,02 10
9 Владан Радосављевић

Горња Трнава

404-466/2022-03

од 16.09.2022.

Управљање ризицима 401.937,42 40.193,74 10
10 Радослав Ђокић

Доња Трешњевица

404-467/2022-03

од 16.09.2022.

Управљање ризицима 192.538,57 19.253,85 10
11 Светомир Стојковић

Горња Трнава

404-468/2022-03

од 16.09.2022.

Управљање ризицима 106.650,00 10.665,00 10
12 Светислав Ранковић

Наталинци

404-469/2022-03

од 16.09.2022.

Управљање ризицима 88.052,61 8.805,26 10
13 Гордана Грујић

Овсиште

404-472/2022-03

од 19.09.2022.

Управљање ризицима 240.883,15 24.088,31 10
14 Јовица В. Милић

Липовац

404-473/2022-03

од 19.09.2022.

Управљање ризицима 158.171,07 15.817,10 10
15 Милица Живановић

Горович

404-474/2022-03

од 19.09.2022.

Управљање ризицима 969.170,21 50.000,00 5,15
16 Сања Милојевић

Винча

404-475/2022-03

од 19.09.2022.

Управљање ризицима 98.322,53 9.832,25 10
17 Никола Благојевић

Крћевац

404-476/2022-03

од 19.09.2022.

Управљање ризицима 488.036,32 48.803,63 10
18 Радиша Радовановић

Божурња

404-477/2022-03

од 19.09.2022.

Управљање ризицима 249.614,25 24.961,42 10
19 Владан Живановић

Винча

404-478/2022-03

од 19.09.2022.

Управљање ризицима 480.890,49 48.089,04 10
20 Здравко Месаровић

Клока

404-479/2022-03

од 19.09.2022.

Управљање ризицима 40.883,00 4.088,30 10
21 Јасмина Ђурић

Винча

404-483/2022-03

од 20.09.2022.

Управљање ризицима 95.278,72 9.527,87 10
22 Зоран С. Николић

Блазнава

404-484/2022-03

од 20.09.2022.

Управљање ризицима 512.515,18 50.000,00 9,75
23 Бисерка Николић

Блазнава

404-485/2022-03

од 20.09.2022.

Управљање ризицима 243.279,03 24.327,90 10
24 Слободан Милановић

Пласковац

404-488/2022-03

од 20.09.2022.

Управљање ризицима 708.391,47 50.000,00 7,05
25 Светолик Филиповић

Топола (Варошица)

404-489/2022-03

од 20.09.2022.

Управљање ризицима 19.233,18 1.923,31 10
26 Никола Пешић

Блазнава

404-491/2022-03

од 21.09.2022.

Управљање ризицима 90.376,24 9.037,62 10
27 Раде Нешић

Шуме

404-492/2022-03

од 21.09.2022.

Управљање ризицима 177.730,11 17.773,01 10
28 Дарко Миливојевић

Пласковац

404-494/2022-03

од 21.09.2022.

Управљање ризицима 262.152,16 26.215,21 10
29 Радиша Вељовић

Гуришевци

404-495/2022-03

од 21.09.2022.

Управљање ризицима 64.513,46 6.451,34 10
30 Здравко Ивковић

Пласковац

404-496/2022-03

од 21.09.2022.

Управљање ризицима 170.071,09 17.007,10 10
31 Милан Прокић

Жабаре

404-497/2022-03

од 21.09.2022.

Управљање ризицима 160.307,84 16.030,78 10
32 Марко Миливојевић

Пласковац

404-498/2022-03

од 22.09.2022.

Управљање ризицима 316.551,48 31.655,14 10
33 Драгослав Прокић

Горња Трнава

404-499/2022-03

од 22.09.2022.

Управљање ризицима 471.994,62 47.199,46 10
34 Бобан Прокић

Горња Трнава

404-500/2022-03

од 22.09.2022.

Управљање ризицима 200.621,35 20.062,13 10
35 Микица Манојловић

Блазнава

404-501/2022-03

од 22.09.2022.

Управљање ризицима 93.134,00 9.313,40 10
36 Мирко Миљковић

Гуришевци

404-503/2022-03

од 23.09.2022.

Управљање ризицима 231.093,00 23.109,30 10
37 Мирослав Радовановић

Винча

404-504/2022-03

од 23.09.2022.

Управљање ризицима 249.087,44 24.908,74 10
38 Душан Рајић

Пласковац

404-506/2022-03

од 23.09.2022.

Управљање ризицима 121.755,43 12.175,54 10
39 Марија Јанковић

Винча

404-507/2022-03

од 26.09.2022.

Управљање ризицима 317.565,46 31.756,54 10
40 Зоран Миљковић

Гуришевци

404-508/2022-03

од 26.09.2022.

Управљање ризицима 175.606,75 17.560,67 10
41 Станко Радосављевић

Овсиште

404-509/2022-03

од 26.09.2022.

Управљање ризицима 120.904,00 12.090,40 10
42 Радмил Живановић

Винча

404-510/2022-03

од 26.09.2022.

Управљање ризицима 435.914,64 43.591,46 10
43 Милош Миливојевић

Пласковац

404-512/2022-03

од 27.09.2022.

Управљање ризицима 417.871,23 41.787,12 10
44 Данијела Вучићевић

Рајковац

404-513/2022-03

од 27.09.2022.

Управљање ризицима 109.220,90 10.922,09 10
45 Дарко Пантић

Јарменовци

404-515/2022-03

од 27.09.2022.

Управљање ризицима 125.681,79 12.568,17 10
46 Марко Миловановић

Овсиште

404-516/2022-03

од 27.09.2022.

Управљање ризицима 120.787,53 12.078,75 10
47 Марко Марковић

Винча

404-517/2022-03

од 27.09.2022.

Управљање ризицима 114.520,22 11.452,02 10
48 Микица Милисављевић

Пласковац

404-518/2022-03

од 27.09.2022.

Управљање ризицима 605.263,78 50.000,00 8,26
49 Драган Јанковић

Винча

404-519/2022-03

од 27.09.2022.

Управљање ризицима 189.063,94 18.906,39 10
50 Срђан Вукић

Горња Трнава

404-520/2022-03

од 27.09.2022.

Управљање ризицима 101.490,96 10.149,09 10
51 Батиша Ђокић

Доња Трешњевица

404-521/2022-03

од 27.09.2022.

Управљање ризицима 273.471,49 27.347,14 10
52 Светлана Урошевић

Рајковац

404-522/2022-03

од 27.09.2022.

Управљање ризицима 34.879,60 3.487,96 10
53 Слободан Урошевић

Пласковац

404-523/2022-03

од 27.09.2022.

Управљање ризицима 166.418,69 16.641,86 10
54 Драган Живковић

Доња Трешњевица

404-524/2022-03

од 27.09.2022.

Управљање ризицима 91.938,12 9.193,81 10
55 Драган Стевановић

Винча

404-525/2022-03

од 27.09.2022.

Управљање ризицима 233.073,03 23.307,30 10
56 Ђорђе Стевановић

Винча

404-526/2022-03

од 27.09.2022.

Управљање ризицима 299.652,20 29.965,22 10
57 Живорад Ђурђевић

Пласковац

404-527/2022-03

од 28.09.2022.

Управљање ризицима 172.266,16 17.226,61 10
58 Љубомир Рајковић

Пласковац

404-528/2022-03

од 28.09.2022.

Управљање ризицима 103.224,05 10.322,40 10
59 Иван Гавриловић

Блазнава

404-529/2022-03

од 28.09.2022.

Управљање ризицима 380.942,26 38.094,22 10
60 Иван Урошевић

Пласковац

404-530/2022-03

од 28.09.2022.

Управљање ризицима 503.325,57 50.000,00 9,93
61 Тања Миленић

Доња Трнава

404-531/2022-03

од 28.09.2022.

Управљање ризицима 126.027,36 12.602,73 10
62 Небојша Миленић

Доња Трнава

404-532/2022-03

од 28.09.2022.

Управљање ризицима 542.198,36 50.000,00 9,22
63 Биљана Максимовић

Винча

404-535/2022-03

од 29.09.2022.

Управљање ризицима 110.579,92 11.057,99 10
64 Милан Тодоровић

Овсиште

404-537/2022-03

од 29.09.2022.

Управљање ризицима 112.140,80 11.214,08 10
65 Биљана Милисављевћ

Пласковац

404-542/2022-03

од 29.09.2022.

Управљање ризицима 618.066,51 50.000,00 8,08
66 Иван Илић

Горња Трнава

404-546/2022-03

од 30.09.2022.

Управљање ризицима 105.174,69 10.517,46 10
67 Иванка Швабић

Божурња

404-547/2022-03

од 30.09.2022.

Управљање ризицима 257.643,16 25.764,31 10
68 Милош Стевановић

Винча

404-548/2022-03

од 30.09.2022.

Управљање ризицима 571.925,37 50.000,00 8,74
69 Марко Матић

Винча

404-553/2022-03

од 03.10.2022.

Управљање ризицима 609.151,07 50.000,00 8,20
70 Рајка Шевић

Блазнава

404-554/2022-03

од 03.10.2022.

Управљање ризицима 240.962,94 24.096,29 10
71 Бојана Матић

Винча

404-555/2022-03

од 03.10.2022.

Управљање ризицима 449.963,12 44.996,31 10
72 Радиша Драгићевић

Белосавци

404-556/2022-03

од 03.10.2022.

Управљање ризицима 161.750,08 16.175,00 10
73 Драган Новаковић

Горња Трнава

404-558/2022-03

од 03.10.2022.

Управљање ризицима 694.714,97 50.000,00 7,19
74 Зоран Максимовић

Винча

404-568/2022-03

од 04.10.2022.

Управљање ризицима 445.084,89 44.508,48 10
75 Славко Савић

Блазнава

404-571/2022-03

од 04.10.2022.

Управљање ризицима 347.875,98 34.787,59 10
76 Зоран Прокић

Доња Шаторња

404-572/2022-03

од 04.10.2022.

Управљање ризицима 90.150,03 9.015,00 10
77 Филип Александровић

Винча

404-573/2022-03

од 04.10.2022.

Управљање ризицима 414.200,06 41.420,00 10
78 Зоран Живановић

Винча

404-574/2022-03

од 04.10.2022.

Управљање ризицима 537.428,24 50.000,00 9,30
79 Александар Лазић

Пласковац

404-578/2022-03

од 05.10.2022.

Управљање ризицима 197.387,48 19.738,74 10
80 Радмила Лазић

Пласковац

404-579/2022-03

од 05.10.2022.

Управљање ризицима 108.532,25 10.853,22 10
81 Нада Лазаревић

Пласковац

404-581/2022-03

од 05.10.2022.

Управљање ризицима 111.924,69 11.192,46 10
82 Милан Милановић

Пласковац

404-582/2022-03

од 05.10.2022.

Управљање ризицима 157.972,31 15.797,23 10
83 Саша Николић

Винча

404-583/2022-03

од 06.10.2022.

Управљање ризицима 806.295,66 50.000,00 6,20
84 Славица Недељковић

Пласковац

404-584/2022-03

од 06.10.2022.

Управљање ризицима 226.849,85 22.684,98 10
85 Слободан Василијевић

Винча

404-585/2022-03

од 07.10.2022.

Управљање ризицима 473.189,53 47.318,95 10
86 Драгић Ђурић

Винча

404-586/2022-03

од 07.10.2022.

Управљање ризицима 342.711,86 34.271,18 10
87 Мирослав Манојловић

Блазнава

404-587/2022-03

од 07.10.2022.

Управљање ризицима 130.346,87 13.034,68 10
88 Горан Илић

Горња Трнава

404-588/2022-03

од 07.10.2022.

Управљање ризицима 80.675,60 8.067,56 10
89 Срдан Николић

Винча

404-589/2022-03

од 10.10.2022.

Управљање ризицима 164.525,02 16.452,50 10
90 Живота Симић

Доња Шаторња

404-590/2022-03

од 10.10.2022.

Управљање ризицима 81.059,89 8.105,98 10
91 Немања Обрадовић

Доња Трнава

404-591/2022-03

од 10.10.2022.

Управљање ризицима 184.752,55 18.475,25 10
92 Зоран Николић

Блазнава

404-592/2022-03

од 10.10.2022.

Управљање ризицима 228.905,44 22.890,54 10
93 Милутин Гавриловић

Блазнава

404-593/2022-03

од 10.10.2022.

Управљање ризицима 107.062,16 10.706,21 10
94 Мирослав Гавриловић

Блазнава

404-594/2022-03

од 10.10.2022.

Управљање ризицима 203.937,37 20.393,73 10
95 Александар Николић

Винча

404-596/2022-03

од 10.10.2022.

Управљање ризицима 300.645,14 30.064,51 10
96 Јелена Павловић Рајић

Пласковац

404-598/2022-03

од 11.10.2022.

Управљање ризицима 1.390.951,85 50.000,00 3,59
97 Михаило Рајић

Пласковац

404-599/2022-03

од 11.10.2022.

Управљање ризицима 697.647,51 50.000,00 7,16
98 Саша Лекић

Загорица

404-600/2022-03

од 11.10.2022.

Управљање ризицима 747.168,90 50.000,00 6,69
99 Драган Гавриловић

Овсиште

404-601/2022-03

од 12.10.2022.

Управљање ризицима 44.247,90 4.424,79 10
100 Микица Рајковић

Пласковац

404-602/2022-03

од 12.10.2022.

Управљање ризицима 70.214,36 7.021,43 10
101 Небојша Урошевић

Пласковац

404-603/2022-03

од 12.10.2022.

Управљање ризицима 234.834,89 23.483,48 10
102 Александар Милојевић

Горња Трнава

404-604/2022-03

од 12.10.2022.

Управљање ризицима 68.860,58 6.886,05 10
103 Милан Павловић

Божурња

404-606/2022-03

од 12.10.2022.

Управљање ризицима 190.283,86 19.028,38 10
104 Милован Савић

Јунковац

404-610/2022-03

од 12.10.2022.

Управљање ризицима 58.949,93 5.894,99 10
105 Милош Јовановић

Горња Трнава

404-612/2022-03

од 12.10.2022.

Управљање ризицима 1.082.645,43 50.000,00 4,61
106 Милован Радовановић

Винча

404-613/2022-03

од 13.10.2022.

Управљање ризицима 1.340.592,89 50.000,00 3,72
107 Слађана Маринковић

Винча

404-614/2022-03

од 13.10.2022.

Управљање ризицима 174.166,20 17.416,62 10
108 Братислав Лазарчевић

Топола (Варошица)

404-615/2022-03

од 13.10.2022.

Управљање ризицима 290.773,32 29.077,33 10
109 Предраг Мирковић

Загорица

404-616/2022-03

од 13.10.2022.

Управљање ризицима 339.837,13 33.983,71 10
110 Марко Николић

Рајковац

404-617/2022-03

од 13.10.2022.

Управљање ризицима 53.215,11 5.321,51 10
111 Драган Благојевић

Горња Трнава

404-618/2022-03

од 13.10.2022.

Управљање ризицима 284.320,10 28.432,01 10
112 Жељко Качаревић

Винча

404-619/2022-03

од 13.10.2022.

Управљање ризицима 530.048,00 50.000,00 9,43
113 Рајко Шевић

Доња Шаторња

404-620/2022-03

од 14.10.2022.

Управљање ризицима 217.975,20 21.797,52 10
114 Саша Василијевић

Винча

404-621/2022-03

од 14.10.2022.

Управљање ризицима 221.958,90 22.195,89 10
115 Љубодраг Младеновић

Овсиште

404-622/2022-03

од 14.10.2022.

Управљање ризицима 175.966,51 17.596,65 10
116 Јован Павловић

Блазнава

404-623/2022-03

од 14.10.2022.

Управљање ризицима 363.821,17 36.382,11 10
117 Душан Милисављевић

Пласковац

404-624/2022-03

од 14.10.2022.

Управљање ризицима 914.574,02 50.000,00 5,46
118 Драган Николић

Доња Трешњевица

404-626/2022-03

од 14.10.2022.

Управљање ризицима 854.973,90 50.000,00 5,84
119 Данијела Николић

Доња Трешњевица

404-627/2022-03

од 14.10.2022.

Управљање ризицима 269.242,21 26.924,22 10
120 Предраг Марковић

Топола (Село)

404-628/2022-03

од 14.10.2022.

Управљање ризицима 215.640,70 21.564,07 10
121 Тања Алексић

Пласковац

404-629/2022-03

од 17.10.2022.

Управљање ризицима 506.034,58 50.000,00 9,88
122 Радослав Савић

Горња Шаторња

404-630/2022-03

од 17.10.2022.

Управљање ризицима 313.598,30 31.359,83 10
123 Милан Арсенијевић

Винча

404-631/2022-03

од 17.10.2022.

Управљање ризицима 570.049,01 50.000,00 8,77
124 Дарко Станковић

Винча

404-632/2022-03

од 17.10.2022.

Управљање ризицима 113.180,97 11.318,09 10
125 Владан Рајковић

Пласковац

404-633/2022-03

од 17.10.2022.

Управљање ризицима 278.836,13 27.883,61 10
126 Мирослав Алексијевић

Горња Трнава

404-634/2022-03

од 17.10.2022.

Управљање ризицима 155.322,68 15.532,26 10
127 Касија Николић

Клока

404-636/2022-03

од 17.10.2022.

Управљање ризицима 144.596,94 14.459,69 10
128 Милан Бараћ

Винча

404-637/2022-03

од 17.10.2022.

Управљање ризицима 178.336,60 17.833,66 10
129 Владимир Пантелић

Блазнава

404-638/2022-03

од 17.10.2022.

Управљање ризицима 459.377,30 45.937,73 10
130 Ивана Пантелић

Блазнава

404-639/2022-03

од 17.10.2022.

Управљање ризицима 752.196,44 50.000,00 6,64
131 Зоран Пантелић

Блазнава

404-640/2022-03

од 17.10.2022.

Управљање ризицима 573.303,32 50.000,00 8,72
132 Александар Радојевић

Пласковац

404-641/2022-03

од 17.10.2022.

Управљање ризицима 683.811,00 50.000,00 7,31
133 Драгаћ Јаковљевић

Божурња

404-643/2022-03

од 18.10.2022.

Управљање ризицима 399.292,84 39.929,28 10
134 Слободан Матић

Винча

404-644/2022-03

од 18.10.2022.

Управљање ризицима 289.716,85 28.971,68 10
135 Марјан  Матић

Винча

404-645/2022-03

од 18.10.2022.

Управљање ризицима 676.607,69 50.000,00 7,38
136 Горан Прокић

Овсиште

404-647/2022-03

од 18.10.2022.

Управљање ризицима 763.531,09 50.000,00 6,54
137 Иван Рајковић

Пласковац

404-652/2022-03

од 19.10.2022.

Управљање ризицима 529.144,40 50.000,00 9,44
138 Дарко Радовановић

Винча

404-653/2022-03

од 19.10.2022.

Управљање ризицима 186.096,88 18.609,68 10
139 Милан Милисављевић

Загорица

404-654/2022-03

од 19.10.2022.

Управљање ризицима 264.480,00 26.448,00 10
140 Душан Василијевић

Винча

404-656/2022-03

од 19.10.2022.

Управљање ризицима 367.373,83 36.737,38 10
141 Горан Урошевић

Пласковац

404-657/2022-03

од 19.10.2022.

Управљање ризицима 106.638,55 10.663,85 10
142 Милан Живановић

Винча

404-658/2022-03

од 19.10.2022.

Управљање ризицима 335.632,46 33.563,24 10
143 Драган Матић

Винча

404-659/2022-03

од 19.10.2022.

Управљање ризицима 173.375,88 17.337,58 10
144 Марко Марковић

Блазнава

404-660/2022-03

од 19.10.2022.

Управљање ризицима 429.946,08 42.994,60 10
145 Бојана Антонијевић

Горња Трнава

404-661/2022-03

од 19.10.2022.

Управљање ризицима 495.458,09 49.545,80 10
146 Александар Лекић

Топола (Варошица)

404-662/2022-03

од 19.10.2022.

Управљање ризицима 214.543,89 21.454,38 10
147 Милија Станковић

Винча

404-663/2022-03

од 20.10.2022.

Управљање ризицима 170.844,31 17.084,43 10
148 Драгић Урошевић

Пласковац

404-665/2022-03

од 20.10.2022.

Управљање ризицима 150.712,65 15.071,26 10
149 Данко Гавриловић

Винча

404-666/2022-03

од 20.10.2022.

Управљање ризицима 299.415,80 29.941,58 10
150 Никола Новаковић

Топола (Варошица)

404-667/2022-03

од 20.10.2022.

Управљање ризицима 406.329,85 40.632,98 10
151 Драган Савић

Горња Шаторња

404-668/2022-03

од 20.10.2022.

Управљање ризицима 259.324,59 25.932,45 10
152 Миливоје Вујић

Винча

404-669/2022-03

од 20.10.2022.

Управљање ризицима 775.671,04 50.000,00 6,44
153 Горан Антонијевић

Горња Трнава

404-670/2022-03

од 20.10.2022.

Управљање ризицима 527.216,04 50.000,00 9,48
154 Бранко Живановић

Пласковац

404-671/2022-03

од 20.10.2022.

Управљање ризицима 726.193,09 50.000,00 6,88
155 Данијела Јовановић

Пласковац

404-673/2022-03

од 20.10.2022.

Управљање ризицима 67.533,45 6.753,34 10
156 Милош Јовановић

Пласковац

404-674/2022-03

од 20.10.2022.

Управљање ризицима 355.643,89 35.564,38 10
157 Весна Јовановић

Топола (Село)

404-675/2022-03

од 20.10.2022.

Управљање ризицима 200.253,82 20.025,38 10
158 Зоран Тимотијевић

Винча

404-676/2022-03

од 20.10.2022.

Управљање ризицима 558.026,87 50.000,00 8,96
159 Михаило Миловановић

Пласковац

404-677/2022-03

од 20.10.2022.

Управљање ризицима 136.558,03 13.655,80 10
160 Мирољуб Јовановић

Доња Шаторња

404-678/2022-03

од 20.10.2022.

Управљање ризицима 150.414,30 15.041,43 10
161 Живота Матејић

Винча

404-680/2022-03

од 20.10.2022.

Управљање ризицима 773.860,03 50.000,00 6,46
162 Немања Јовановић

Топола ( Село)

404-681/2022-03

од 20.10.2022.

Управљање ризицима 273.203,73 27.320,37 10
163 Ђорђе Гавриловић

Винча

404-682/2022-03

од 20.10.2022.

Управљање ризицима 1.653.720,94 50.000,00 3,02
164 Радослав Ђуровац

Доња Шаторња

404-683/2022-03

од 20.10.2022.

Управљање ризицима 487.462,50 48.746,25 10
165 Драган Гавриловић

Винча

404-684/2022-03

од 20.10.2022.

Управљање ризицима 965.447,38 50.000,00 5,17
166 Зоран Алексић

Пласковац

404-686/2022-03

од 21.10.2022.

Управљање ризицима 1.089.984,90 50.000,00 4,58
167 Микица Миливојевић

Пласковац

404-687/2022-03

од 21.10.2022.

Управљање ризицима 783.466,74 50.000,00 6,38
168 Владан Кузмић

Доња Трнава

404-688/2022-03

од 21.10.2022.

Управљање ризицима 783.823,98 50.000,00 6,37
169 Наталија Кузмић

Доња Трнава

404-689/2022-03

од 21.10.2022.

Управљање ризицима 219.388,66 21.938,86 10
170 Драган Николић

Блазнава

404-690/2022-03

од 21.10.2022.

Управљање ризицима 92.746,80 9.274,68 10
171 Никола Станковић

Винча

404-693/2022-03

од 24.10.2022.

Управљање ризицима 688.291,74 50.000,00 7,26
172 Радоица Цветковић

Блазнава

404-694/2022-03

од 24.10.2022.

Управљање ризицима 323.114,28 32.311,42 10
УКУПНО 57.989.611,49 4.787.217,68

Члан 2.

Одбија се захтев за подстицајна средства за инвестицију осигурање за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње, јер не испуњаваја услове из Конкурса,  следећих подносиоца захтева:

РБ Име, презиме и место становања Број и датум подношења захтева Мера Напомена/Разлог
1 Миланка Милосављевић

Топола Варошица,

Поп Луке Лазаревића 016

404-505/2022-03

од 23.09.2022.

Управљање ризицима Корисник нема производњу на територији општине Топола

 

Члан 3.

Средства из члана 1. ове Одлуке, одобравају се са позиције 67, програмске класификације 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и 0101-0002-Мере подршке руралном развоју, економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, идентификациони број 07547, функција 421, извор  финансирања 01, Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину („Службени гласник СО Топола“ број 16/2021, 8/2022 и 13/2022).

 

Члан 4.

Бесповратна средства се исплаћују након доношења појединачних решења Председника Општинског Већа општине Топола којима ће бити утврђена права и обавезе корисника средстава.

Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити на наменски рачун корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са динамиком прилива средстава у буџет Општине Топола за 2022. годину.

Члан 5.

Одлуку објавити на огласној табли и званичној интернет презентацији Општине Топола www.topola.rs.

 

Члан 6.

Приговор на одлуку подноси се у року од 8 дана од дана истицања одлуке на огласној табли Општине Топола. Приговор се подноси Општинском већу Општине Топола.

Члан 7.

О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Топола.

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Број: 020-572/2022-05-III

Дана:  9.12.2022. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Владимир Радојковић, с.р.