На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/20014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019), Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину („Службени гласник СО Топола” број 16/2021, 8/2022 и 13/2022), у склопу разматрања Предлога Одлуке о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета општине Топола за 2022. годину,

Општинско веће општине Топола, на седници одржаној дана  9.12..2022. године, донело је

ОДЛУКУ

о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима

са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2022. годину

 

Члан 1.

Усваја се Предлог Одлуке о избору корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2022. годину, број 404-842/2022-03 од 5.12.2022. године, Комисије за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола.

 

Члан 2.

Расподела средстава из члана 1. ове Одлуке врши се на следећи начин:

РБ Име, презиме и место становања Број и датум подношења захтева Мера Укупна вредност инвестиције у РСД без ПДВ Износ подстицајних средстава

(дин)

%

подстицаја

1 Дејан Пинторовић

Клока

320-345/2022-03

од 09.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 7.000,00 5.100,00
2 Милета Радовановић

Горња Шаторња

320-347/2022-03

од 14.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 19.800,00 15.300,00
3 Милан Манојловић

Крћевац

320-349/2022-03

од 16.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 36.700,00 25.400,00
4 Љиљана Милошевић

Клока

320-351/2022-03

од 19.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 24.500,00 17.000,00
5 Цветана Марковић

Рајковац

320-353/2022-03

од 20.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 22.800,00 17.000,00
6 Дејан Ристић,

Загорица

320-354/2022-03

од 20.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.700,00 10.200,00
7 Милољуб Симић,

Клока

320-355/2022-03

од 21.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 11.500,00 8.500,00
8 Предраг Росић,

Манојловци

320-356/2022-03

од 21.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 13.800,00 10.200,00

9

Петар Савић,

Горња Трнава

320-357/2022-03

од 22.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.700,00 6.800,00
10 Владета Радисављевић,

Рајковац

320-361/2022-03

од 27.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 39.300,00 30.600,00
11 Драгутин Бошковић,

Доња Трнава

320-362/2022-03

од 27.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 11.200,00 8.500,00

12

Зоран Ђокић,

Доња Трнава

320-364/2022-03

од 27.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 11.500,00 8.500,00

13

Рајко Милићевић,

Белосавци

320-365/2022-03

од 28.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 37.600,00 28.900,00
14 Слађана Јевтић,

Шуме

320-366/2022-03

од 28.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 14.800,00 10.200,00
15 Срђан Маринковић,

Горња Трнава

320-369/2022-03

од 28.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 11.200,00 8.500,00
16 Слободан Гавриловић,

Божурња

320-370/2022-03

од 28.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 13.200,00 10.200,00
17 Зоран Лазаревић,

Светлић

320-371/2022-03

од 29.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.900,00 5.100,00
18 Предраг Вукићевић,

Светлић

320-372/2022-03

од 29.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.900,00 5.100,00
19 Дејан Стојадиновић,

Клока

320-373/2022-03

од 29.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.500,00 3.400,00
20 Драгослав Петровић,

Клока

320-374/2022-03

од 29.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 35.000,00 23.800,00
21 Радоје Вукајловић,

Белосавци

320-375/2022-03

од 29.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 51.400,00 37.400,00
22 Иван Ивошевић,

Светлић

320-378/2022-03

од 30.09.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.300,00 6.800,00
23 Драган Павловић,

Доња Трешњевица

320-380/2022-03

од 03.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.900,00 6.800,00
24 Бојан Стојадиновић,

Јунковац

320-381/2022-03

од 04.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 13.500,00 10.200,00
25 Мирјана Димитријевић,

Крћевац

320-383/2022-03

од 04.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 16.500,00 11.900,00
26 Зоран Милованчевић,

Топола ( Село)

320-383/2022-03

од 04.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 14.000,00 10.200,00
27 Иван Грујичић,

Топола

(Варошица)

320-386/2022-03

од 10.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 30.000,00 20.400,00
28 Милош Миловановић,

Белосавци

320-387/2022-03

од 10.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 18.000,00 13.600,00
29 Славиша Костић,

Клока

320-388/2022-03

од 10.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 15.500,00 10.200,00
30 Томислав Васић,

Клока

320-390/2022-03

од 11.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.900,00 10.200,00
31 Драган Гавриловић

Овсиште

320-393/2022-03

од 12.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 7.500,00 5.100,00
32 Миодраг Вићентијевић

Шуме

320-394/2022-03

од 12.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 15.500,00 11.900,00
33 Љиљана Ђорђевић

Жабаре

320-395/2022-03

од 12.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 30.200,00 22.100,00
34 Драган Николић

Клока

320-396/2022-03

од 12.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 19.800,00 15.300,00
35 Ненад Јовановић

Светлић

320-397/2022-03

од 12.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.400,00 5.100,00
36 Драган Марковић

Доња Трнава

320-398/2022-03

од 12.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.900,00 5.100,00
37 Љиљана Мијаиловић

Војковци

320-399/2022-03

од 12.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 22.700,00 17.000,00
38 Весна Чолић

Жабаре

320-401/2022-03

од 12.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 17.500,00 11.900,00
39 Зоран Пантић

Загорица

320-402/2022-03

од 12.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.800,00 8.500,00
40 Драгана Марковић

Маскар

320-403/2022-03

од 12.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 13.400,00 10.200,00
41 Даница Радивојевић

Јеленац

320-405/2022-03

од 12.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 21.500,00 17.000,00
42 Микица Павловић

Горња Трнава

320-406/2022-03

од 12.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 11.000,00 8.500,00
43 Данко Ивановић

Крћевац

320-408/2022-03

од 13.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 28.000,00 23.800,00
44 Владимир Спасић

Крћевац

320-411/2022-03

од 14.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.500,00 8.500,00
45 Снежана Томић

Клока

320-412/2022-03

од 14.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 7.500,00 5.100,00
46 Милован Живановић

Белосавци

320-413/2022-03

од 14.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.500,00 6.800,00
47 Милијан Ранић

Доња Трнава

320-414/2022-03

од 14.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 6.800,00
48 Милан Антонијевић

Горња Трнава

320-415/2022-03

од 14.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 47.000,00 37.400,00
49 Милош Милованчевић

Крћевац

320-417/2022-03

од 14.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 9.600,00 8.500,00
50 Михал Елор

Клока

320-418/2022-03

од 17.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.000,00 8.500,00
51 Славица Павловић

Горња Трнава

320-419/2022-03

од 17.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 6.800,00
52 Јован Дамњановић

Топола ( Село)

320-420/2022-03

од 17.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 14.900,00 11.900,00
53 Биљана Обрадовић

Маскар

320-421/2022-03

од 18.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 27.100,00 20.400,00
54 Радојица Јовановић

Рајковац

320-422/2022-03

од 18.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 13.000,00 10.200,00
55 Миленко Милојевић

Овсиште

320-423/2022-03

од 20.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 11.200,00 8.500,00
56 Милан Миловановић

Овсиште

320-427/2022-03

од 20.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 51.400,00 39.100,00
57 Зоран Стевановић

Рајковац

320-429/2022-03

од 21.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 9.100,00 6.800,00
58 Ненад Гајић

Загорица

320-430/2022-03

од 21.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 13.400,00 10.200,00
59 Милан Јокић

Овсиште

320-431/2022-03

од 21.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 46.200,00 35.700,00
60 Милан Радојичић

Доња Трешњевица

320-432/2022-03

од 21.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.600,00 3.400,00
61 Живомир Новаковић

Горња Шаторња

320-433/2022-03

од 21.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.300,00 5.100,00
62 Негован Стојадиновић

Клока

320-434/2022-03

од 24.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.500,00 8.500,00
63 Милан Минић

Овсиште

320-435/2022-03

од 24.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 11.200,00 8.500,00
64 Милан Ристић

Шуме

320-436/2022-03

од 24.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 6.800,00
65 Радослав Милић

Шуме

320-437/2022-03

од 24.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.000,00 8.500,00
66 Славиша Савић

Рајковац

320-438/2022-03

од 24.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 13.700,00 10.200,00
67 Слободанка Симић

Светлић

320-440/2022-03

од 24.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 6.800,00
68 Радиша Стевановић

Рајковац

320-441/2022-03

од 24.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 41.500,00 30.600,00
69 Драган Срећковић

Горња Трнава

320-443/2022-03

од 24.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.700,00 5.100,00
70 Горан Јелесијевић

Маскар

320-444/2022-03

од 24.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 25.900,00 20.400,00
71 Дејан Марковић

Маскар

320-445/2022-03

од 25.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 31.500,00 23.800,00
72 Ђорђе Савић

Горња Трнава

320-446/2022-03

од 25.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 20.000,00 13.600,00
73 Радмила Срећковић

Горња Трнава

320-448/2022-03

од 25.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 17.200,00 13.600,00
74 Душица Пантић

Загорица

320-449/2022-03

од 25.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.700,00 6.800,00
75 Драгиша Танасковић

Загорица

320-450/2022-03

од 25.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 27.600,00 22.100,00
76 Драгана Радовић

Рајковац

320-451/2022-03

од 26.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 20.600,00 15.300,00
77 Иван Марковић

Рајковац

320-453/2022-03

од 27.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 32.700,00 25.500,00
78 Зоран Радовић

Рајковац

320-454/2022-03

од 27.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 18.000,00 13.600,00
79 Драган Радовић

Рајковац

320-455/2022-03

од 27.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 19.300,00 15.300,00
80 Слободан Стевановић

Топола ( Село )

320-456/2022-03

од 27.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 7.500,00 5.100,00
81 Богосав Николић

Рајковац

320-459/2022-03

од 27.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 15.600,00 11.900,00
82 Драган Пејић

Маскар

320-461/2022-03

од 27.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 22.000,00 17.000,00
83 Марко Ђукић

Клока

320-462/2022-03

од 27.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.000,00 10.200,00
84 Радмила Станковић

Наталинци

320-463/2022-03

од 28.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 22.000,00 15.300,00
85 Радослав Ђорђевић

Рајковац

320-464/2022-03

од 28.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 17.300,00 13.600,00
86 Милош Ђорђевић

Горович

320-466/2022-03

од 28.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 16.900,00 13.600,00
87 Предраг Ћатић

Горња Трнава

320-467/2022-03

од 28.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 30.000,00 20.400,00
88 Ђорђе Недељковић

Крћевац

320-469/2022-03

од 28.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 16.300,00 13.600,00
89 Момчило Ђорђевић

Жабаре

320-470/2022-03

од 28.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 26.900,00 20.400,00
90 Гордана Марковић

Клока

320-472/2022-03

од 28.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 38.100,00 23.800,00
91 Бојан Стојадиновић

Клока

320-473/2022-03

од 28.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.500,00 8.500,00
92 Марко Николић

Рајковац

320-474/2022-03

од 28.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 24.900,00 18.700,00
93 Драгана Милошевић

Рајковац

320-475/2022-03

од 28.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 32.200,00 23.800,00
94 Зоран Николић

Јеленац

320-476/2022-03

од 28.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 26.000,00 20.400,00
95 Бојан Ђукић

Клока

320-477/2022-03

од 28.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 21.000,00 17.000,00
96 Донка Борисављевић

Доња Трнава

320-478/2022-03

од 28.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 14.000,00 10.200,00
97 Радиша Танасијевић

Доња Трнава

320-479/2022-03

од 28.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.300,00 3.400,00
98 Момчило Сточић

Горович

320-481/2022-03

од 28.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.900,00 5.100,00
99 Лазар Петровић

Клока

320-482/2022-03

од 28.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 34.900,00 20.400,00
100 Милан Пантелић

Блазнава

320-483/2022-03

од 28.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 14.400,00 13.200,00
101 Иван Спасић

Крћевац

320-484/2022-03

од 28.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 16.600,00 11.900,00
102 Драган Мићић

Белосавци

320-485/2022-03

од 28.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 36.400,00 23.800,00
103 Данијела Вучићевић

Рајковац

320-486/2022-03

од 28.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 35.400,00 23.800,00
104 Драган Николић

Горович

320-488/2022-03

од 28.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.700,00 5.100,00
105 Славољуб Ђукић

Клока

320-489/2022-03

од 28.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 20.000,00 17.000,00
106 Миланка Марковић

Горња Трнава

320-491/2022-03

од 31.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 5.000,00 3.400,00
107 Зорица Ђорђевић

Топола ( Село)

320-494/2022-03

од 31.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.900,00 5.100,00
108 Далибор Гајић

Клока

320-496/2022-03

од 31.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.000,00 6.800,00
109 Милорад Прокић

Доња Шаторња

320-499/2022-03

од 31.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.900,00 5.100,00
110 Нада Мијатовић

Белосавци

320-501/2022-03

од 31.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 28.900,00 22.100,00
111 Милан Николић

Доња Трешњевица

320-502/2022-03

од 31.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 20.900,00 15.300,00
112 Мила Кузмић

Клока

320-504/2022-03

од 31.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 11.500,00 8.500,00
113 Момчило Живковић

Доња Трешњевица

320-505/2022-03

од 31.10.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 14.000,00 11.900,00
114 Добрица Радосављевић

Јунковац

320-344/2022-03

од 08.09.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 91.818,18 40.000,00 43,56
115 Милош Манојловић

Белосавци

320-346/2022-03

од 13.09.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 110.461,55 50.000,00 45,26
116 Милан Манојловић

Крћевац

320-350/2022-03

од 16.09.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 116.636,37 50.000,00 42,86
117 Петар Савић

Горња Трнава

320-358/2022-03

од 22.09.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 18.181,82 10.000,00 54,99
118 Дејан Караклић

Клока

320-360/2022-03

од 26.09.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 36.163,64 20.000,00 55,30
119 Драгутин Бошковић

Доња Трнава

320-363/2022-03

од 27.09.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 15.657,35 10.000,00 63,86
120 Слађана Јевтић

Шуме

320-367/2022-03

од 28.09.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 46.163,64 30.000,00 64,98
121 Срђан Маринковић

Горња Трнава

320-368/2022-03

од 28.09.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 17.372,70 10.000,00 57,56
122 Драгослав Петровић

Клока

320-376/2022-03

од 29.09.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 30.869,64 10.000,00 32,39
123 Радоје Вукајловић

Белосавци

320-377/2022-03

од 29.09.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 38.432,85 20.000,00 52,03
124 Иван Ивошевић

Светлић

320-379/2022-03

од 30.09.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 18.954,55 10.000,00 52,75
125 Бојан Стојадиновић

Јунковац

320-382/2022-03

од 04.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 17.272,73 10.000,00 57,89
126 Славиша Костић

Клока

404-595/2022-03

од 10.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 38.181,82 20.000,00 52,38
127 Милош Миловановић

Белосавци

320-389/2022-03

од 11.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 15.900,00 10.000,00 62,89
128 Томислав Васић

Клока

320-391/2022-03

од 11.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 15.381,82 10.000,00 65,01
129 Весна Чолић

Жабаре

320-400/2022-03

од 12.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 25.963,64 10.000,00 38,51
130 Даница Радивојевић

Јеленац

320-404/2022-03

од 12.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 31.636,36 10.000,00 31,60
131 Горан Радовић

Рајковац

320-409/2022-03

од 13.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 36.163,64 20.000,00 55,30
132 Милан Антонијевић

Горња Трнава

320-416/2022-03

од 14.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 90.909,09 10.000,00 11,00
133 Зоран Милованчевић

Топола (Село)

320-424/2022-03

од 20.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 15.045,45 10.000,00 66,46
134 Цветана Марковић

Рајковац

320-425/2022-03

од 20.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 14.824,24 10.000,00 67,45
135 Милан Миловановић

Овсиште

320-428/2022-03

од 20.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 46.818,18 20.000,00 67,45
136 Славиша Савић

Рајковац

320-439/2022-03

од 24.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 65.363,02 20.000,00 30,59
137 Дејан Марковић

Маскар

320-442/2022-03

од 24.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 29.714,82 20.000,00 67,30
138 Ђорђе Савић

Горња Трнава

320-447/2022-03

од 25.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 91.485,79 60.000,00 65,58
139 Драгана Радовић

Рајковац

320-452/2022-03

од 26.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 32.472,73 20.000,00 61,59
140 Милијан Ранић

Доња Трнава

320-457/2022-03

од 27.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 15.321,81 10.000,00 65,26
141 Радослав Ђорђевић

Рајковац

320-465/2022-03

од 27.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 17.244,27 10.000,00 57,99
142 Драган Пејић

Маскар

320-468/2022-03

од 27.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 56.143,59 30.000,00 53,43
143 Момчило Ђорђевић

Жабаре

320-471/2022-03

од 28.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 70.909,09 40.000,00 56,41
144 Момчило Сточић

Горович

320-480/2022-03

од 28.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 14.602,25 10.000,00 68,48
145 Данијела Вучићевић

Рајковац

320-487/2022-03

од 28.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 30.400,75 20.000,00 65,78
146 Славољуб Ђукић

Клока

320-490/2022-03

од 31.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 18.909,09 10.000,00 52,88
147 Иван Спасић

Крћевац

320-492/2022-03

од 31.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 44.909,09 30.000,00 66,80
148 Иван Марковић

Рајковац

320-493/2022-03

од 31.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 59.018,18 40.000,00 67,77
149 Драгиша Танасковић

Загорица

320-495/2022-03

од 31.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 53.154,54 30.000,00 56,43
150 Драган Мићић

Белосавци

320-498/2022-03

од 31.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 87.768,00 60.000,00 68,36
151 Нада Мијатовић

Белосавци

320-500/2022-03

од 31.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 73.783,41 30.000,00 40,65
152 Мила Кузмић

Клока

320-503/2022-03

од 31.10.2022.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 14.617,42 10.000,00 68,41
153 Славиша Урошевић

Топола (Варошица)

404-533/2022-03 од 28.09.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 16.384,77 14.000,00 85,44
154 Драган Живановић

Винча

404-607/2022-03 од 12.10.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 18.180,00 14.000,00 77,00
155 Живомир Новаковић

Горња Шаторња

404-691/2022-03 од 24.10.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 22.116,54 14.000,00 63,30
156 Радослав Лазић

Горња Шаторња

404-449/2022-03 од 12.09.2022. Инвестиције у физичка средства пластеници 45.764,17 29.746,71 65
157 Слободан Ђурђевић

Горња Трнава

404-487/2022-03 од 20.09.2022. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 200.000,00 100.000,00 50
158 Сања Петровић

Доња Шаторња

404-490/2022-03 од 20.09.2022. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 27.025,83 18.918,08 70
159 Радиша Стевановић

Рајковац

404-698/2022-03 од 24.10.2022. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 85.945,00 42.972,50 50
160 Ненад Миленић

Доња Трнава

404-701/2022-03 од 24.10.2022. Инвестиције у физичка средства пластеници 64.749,17 42.086,96 65
161 Милан Јовановић

Горња Трнава

404-729/2022-03 од 27.10.2022. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 67.500,00 33.750,00 50
162 Милош Милованчевић

Крћевац

404-762/2022-03 од 28.10.2022. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 139.452,25 69.726,12 50
163 Зоран Гарашанин

Липовац

404-765/2022-03 од 28.10.2022. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 26.075,00 13.037,50 50
164 Рајка Шевић

Блазнава

404-699/2022-03 од 24.10.2022. Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије 126.000,00 63.000,00 50
165 Милош Милованчевић

Крћевац

404-761/2022-03 од 28.10.2022. Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије 120.000,00 60.000,00 50
166 Владан Таковац

Горња Шаторња

404-803/2022-03 од 31.10.2022. Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије 200.000,00 100.000,00 50
УКУПНО 4.855.919,84 2.982.837,87

Члан 2.

Средства из члана 1. ове Одлуке, одобравају се са позицијa 65 и 67, програмске класификације 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и 0101-0002-Мере подршке руралном развоју, економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, идентификациони број 07547, функција 421, извор  финансирања 01, Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину („Службени гласник СО Топола“ број 16/2021, 8/2022 и 13/2022).

                     

Члан 3.

Бесповратна средства се исплаћују након доношења појединачних решења Председника Општинског Већа општине Топола којима ће бити утврђена права и обавезе корисника средстава.

Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити на наменски рачун корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са динамиком прилива средстава у буџет Општине Топола за 2022. годину.

 

Члан 4.

Одлуку објавити на огласној табли и званичној интернет презентацији Општине Топола www.topola.rs.

 

Члан 5.

Приговор на одлуку подноси се у року од 8 дана од дана истицања одлуке на огласној табли Општине Топола. Приговор се подноси Општинском већу Општине Топола.

Члан 6.

О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Топола.

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Број:  020-573 /2022-05-III

Дана:  9.12. 2022. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Владимир Радојковић, с.р.