На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/20014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019), Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину („Службени гласник СО Топола” број 16/2021 и 8/2022), у склопу разматрања Предлога Одлуке о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета општине Топола за 2022. годину,

Општинско веће општине Топола, н седници одржаној дана 31.5.2022. године, донело је

ОДЛУКУ

о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима

са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2022. годину

  

Члан 1.

Усваја се Предлог Одлуке о избору корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2022. годину, број 320-277/2022-03 од 24.05.2022. године, Комисије за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола.

 

Члан 2.

Расподела средстава из члана 1. ове Одлуке врши се на следећи начин:

РБ Име, презиме и место становања Број и датум подношења захтева Мера Укупна вредност инвестиције у РСД без ПДВ Износ подстицајних средстава

(дин)

%

подстицаја

1 Владан Јанковић

Горња Трнава

320-231/2022-03

од 07.04.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 6.800,00
2 Рајко Ђокић

Доња Трешњевица

320-234/2022-03

од 11.04.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.300,00 3.400,00
3 Зорица Ђорђевић

Топола ( село )

320-237/2022-03

од 12.04.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 11.200,00 8.500,00
4 Новак Прокић

Шуме

320-246/2022-03

од 18.04.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 11.500,00 8.500,00
5 Ана Павловић

Горња Трнава

320-248/2022-03

од 20.04.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 5.100,00
6 Веса Живановић

Горња Трнава

320-261/2022-03

од 05.05.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 14.700,00 11.900,00
7 Миљан Ивовић

Јунковац

320-263/2022-03

од 10.05.2022.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.500,00 6.800,00
8 Живослав Павловић

Горња Трнава

404-165/2022-03  од 31.03.2022. Инвестиције у физичка средства пластеници 133.716,92 86.915,99 65
9 Радослав Ђорђевић

Рајковац

404-188/2022-03  од 05.04.2022. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 20.760,83 10.380,41 50
10 Слободан Гавриловић

Божурња

404-204/2022-03  од 13.04.2022. Инвестиције у физичка средства пластеници 61.950,00 40.267,50 65
11 Драган Танасковић

Јунковац

404-206/2022-03  од 13.04.2022. Инвестиције у физичка средства пластеници 169.952,91 110.469,39 65
12 Марина Прокић

Горња Трнава

404-220/2022-03  од 20.04.2022. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 71.968,33 50.377,83 70
13 Слободан Ђурђевић

Горња Трнава

404-228/2022-03  од 28.04.2022. Инвестиције у физичка средства пластеници 105.960,00 68.874,00 65
14 Предраг Росић

Манојловци

404-236/2022-03  од 06.05.2022. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 126.674,40 63.337,20 50
15 Предраг Росић

Манојловци

404-237/2022-03  од 06.05.2022. Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије 85.000,00 42.500,00 50
16 Владан Павловић

Горња Трнава

320-220/2022-03  од 29.03.2022. Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 13.608,00 10.000,00 73,48
17 Драган Радовић

Рајковац

320-229/2022-03  од 07.04.2022. Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 37.381,82 20.000,00 53,50
18 Веса Живановић

Горња Трнава

320-230/2022-03  од 07.04.2022. Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 42.463,65 30.000,00 70,64
19 Радослав Ђорђевић

Рајковац

320-232/2022-03  од 07.04.2022. Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 15.545,46 10.000,00 64,33
20 Владета Радисављевић

Рајковац

320-232/2022-03  од 07.04.2022. Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 56.031,06 30.000,00 53,54
21 Зорица Ђорђевић

Топола ( село )

320-236/2022-03  од 12.04.2022. Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 13.990,91 10.000,00 71,47
22 Негован Стојадиновић

Клока

320-242/2022-03  од 13.04.2022. Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 14.909,09 10.000,00 67,07
23 Горан Јелесијевић

Маскар

320-249/2022-03  од 20.04.2022. Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 41.855,43 30.000,00 71,67
24 Драгиша Танасковић

Загорица

320-250/2022-03  од 21.04.2022. Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 30.566,78 20.000,00 65,43
25 Слободан Гавриловић

Божурња

320-251/2022-03  од 26.04.2022. Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 33.414,78 20.000,00 59,85
26 Марко Николић

Рајковац

320-252/2022-03  од 28.04.2022. Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 43.636,36 30.000,00 68,75
27 Драгана Милошевић

Рајковац

320-256/2022-03  од 29.04.2022. Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 76.018,18 50.000,00 65,77
28 Јелена Митровић

Рајковац

320-257/2022-03  од 29.04.2022. Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 44.727,27 30.000,00 67,07
29 Горан Радовић

Рајковац

320-260/2022-03  од 04.05.2022. Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 51.490,91 30.000,00 58,26
30 Данко Ивановић

Крћевац

320-262/2022-03  од 09.05.2022. Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 31.090,91 20.000,00 64,33
31 Мирослав Лазић

Горња Шаторња

404-141/2022-03  од 28.03.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 27.481,82 27.481,82 100
32 Радомир Ћирковић

Топола (Варошица)

404-142/2022-03  од 28.03.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 56.590,91 42.000,00 74,22
33 Никола Милисављевић

Топола (Варошица)

404-144/2022-03  од 28.03.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 34.545,45 34.545,45 100
34 Милош Манојловић

Топола (Варошица)

404-145/2022-03  од 28.03.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 31.181,82 28.000,00 89,79
35 Рајко Милосављевић

Топола (Варошица)

404-147/2022-03  од 29.03.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 34.772,73 34.772,73 100
36 Марко Миливојевић

Топола ( село )

404-148/2022-03  од 29.03.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 15.090,91 14.000,00 92,77
37 Небојша Вучковић

Топола (Варошица)

404-150/2022-03  од 29.03.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 52.818,18 42.000,00 79,52
38 Љубомир Младеновић

Топола (Варошица)

404-151/2022-03  од 29.03.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 36.409,09 28.000,00 76,90
39 Драгослав Јевтић

Доња Шаторња

404-152/2022-03  од 29.03.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 41.452,45 41.452,45 100
40 Милорад Ђорђевић

Топола ( село )

404-153/2022-03  од 29.03.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 41.954,55 41.954,55 100
41 Славољуб Симић

Топола (Варошица)

404-154/2022-03  од 30.03.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 52.818,18 35.000,00 66,26
42 Властимир Лазаревић

Топола (Варошица)

404-155/2022-03  од 30.03.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 44.545,45 42.000,00 94,28
43 Драгић Лукић

Јарменовци

404-156/2022-03  од 30.03.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 24.272,73 21.000,00 86,52
44 Бојана Дулановић

Топола (Варошица)

404-158/2022-03  од 30.03.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 21.818,18 21.000,00 96,25
45 Снежана Ђурђевић

Топола ( село )

404-159/2022-03  од 30.03.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 21.845,45 21.000,00 96,13
46 Иван Томасовић

Топола (Варошица)

404-160/2022-03  од 30.03.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 31.181,82 28.000,00 89,79
47 Наташа Алексић

Блазнава

404-161/2022-03  од 30.03.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 22.272,73 21.000,00 94,28
48 Велибор Станковић

Топола (Варошица)

404-166/2022-03  од 31.03.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 21.327,27 21.000,00 98,46
49 Јован Пауновић

Жабаре

404-168/2022-03  од 31.03.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 37.362,00 35.000,00 93,68
50 Бора Митровић

Топола (Варошица)

404-172/2022-03  од 01.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 35.018,68 35.000,00 99,95
51 Зоран С. Николић

Блазнава

404-173/2022-03  од 01.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 23.181,82 14.000,00 60,39
52 Душан Матић

Топола (Варошица)

404-174/2022-03  од 01.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 14.725,64 14.000,00 95,07
53 Мирослав Матић

Јунковац

404-175/2022-03  од 01.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 23.181,82 21.000,00 90,59
54 Саша Спасић

Топола (Варошица)

404-177/2022-03  од 01.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 37.727,27 28.000,00 74,22
55 Мирослав Симић

Белосавци

404-179/2022-03  од 04.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 13.989,35 13.989,35 100
56 Славко Живковић

Јунковац

404-181/2022-03  од 05.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 39.271,27 28.000,00 71,29
57 Зоран Петровић

Горња Трнава

404-182/2022-03  од 05.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 75.454,55 42.000,00 55,66
58 Филип Петровић

Горња Трнава

404-183/2022-03  од 05.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 75.454,55 28.000,00 37,11
59 Жељко Симић

Топола (Варошица)

404-184/2022-03  од 05.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 15.272,73 14.000,00 91,66
60 Радослав Радојичић

Топола (Варошица)

404-186/2022-03  од 05.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 18.409,09 14.000,00 76,05
61 Срећко Мирковић

Загорица

404-190/2022-03  од 06.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 28.281,82 28.000,00 99,00
62 Божидар Јанковић

Горња Трнава

404-192/2022-03  од 06.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 23.863,64 21.000,00 87,99
63 Огњен Ивовић

Топола (Варошица)

404-193/2022-03  од 06.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 21.020,73 21.000,00 99,90
64 Батиша Тошић

Топола (село)

404-195/2022-03  од 08.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 28.587,55 28.000,00 97,94
65 Веса Живановић

Горња Трнава

404-197/2022-03  од 11.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 49.945,45 42.000,00 84,09
66 Зоран Јовановић

Доња Шаторња

404-198/2022-03  од 11.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 25.909,09 21.000,00 81,05
67 Мирослав Станисављевић

Горња Шаторња

404-199/2022-03  од 11.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 18.181,82 14.000,00 76,99
68 Игор Којић

Топола (Варошица)

404-200/2022-03  од 11.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 16.800,00 14.000,00 83,33
69 Дејан Попадић

Горња Шаторња

404-203/2022-03  од 12.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 53.454,55 35.000,00 65,48
70 Јасмина Васиљевић

Жабаре

404-205/2022-03  од 13.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 30.269,36 28.000,00 92,50
71 Владан Таковац

Горња Шаторња

404-208/2022-03  од 14.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 41.454,55 41.454,55 100
72 Драган Јовановић

Јарменовци

404-209/2022-03  од 15.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 20.727,27 20.727,27 100
73 Александар Лукић

Доња Трнава

404-214/2022-03  од 18.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 26.727,27 21.000,00 78,57
74 Мирослав Јаковљевић

Клока

404-216/2022-03  од 19.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 14.336,45 14.000,00 97,65
75 Миодраг Алексић

Топола (Варошица)

404-217/2022-03  од 19.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 31.678,09 31.678,09 100
76 Дејан Марковић

Пласковац

404-219/2022-03  од 20.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 43.754,54 42.000,00 95,99
77 Стана Здравковић

Топола (Варошица)

404-223/2022-03  од 21.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 20.088,54 14.000,00 69,69
78 Миодраг Достанић

Топола (Варошица)

404-224/2022-03  од 26.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 27.949,09 27.949,09 100
79 Братислав Дукић

Доња Шаторња

404-225/2022-03  од 26.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 46.358,18 42.000,00 90,59
80 Никола Гавриловић

Топола (Варошица)

404-229/2022-03  од 29.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 33.818,18 28.000,00 82,79
81 Радоје Станисављевић

Горња Шаторња

404-232/2022-03  од 29.04.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 15.090,91 14.000,00 92,77
82 Зоран Живановић

Горња Трнава

404-240/2022-03  од 10.05.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 34.945,45 34.945,45 100
83 Жарко Плећевић

Топола (село)

404-241/2022-03  од 10.05.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 46.181,80 42.000,00 90,94
84 Јасна Миљковић

Јунковац

404-244/2022-03 од 11.05.2022. Набавка материјала за прихрану пчела 14.563,64 14.000,00 96,13
УКУПНО 3.124.330,46 2.345.073,12

Члан 2.

Одбија се захтев за подстицајна средства за инвестицију у физичка средства -пластеници,  јер не испуњава услове из Конкурса,  следећег подносиоца захтева:

РБ Име, презиме и место становања Број и датум подношења захтева Мера Напомена/Разлог
1 Сања Јанићијевић

Топола (село)

404-239/2022-03

од 10.05.2022.

Инвестиције у физичка средства пластеници Захтев није у складу са условима Конкурса

 

Члан 3.

Средства из члана 1. ове Одлуке, одобравају се са позицијa 65. и 67, програмске класификације 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и 0101-0002-Мере подршке руралном развоју, економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, идентификациони број 07547, функција 421, извор  финансирања 01, Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину („Службени гласник СО Топола“ број 16/2021 и 8/2022).

 

Члан 4.

Бесповратна средства се исплаћују након доношења појединачних решења Председника Општинског Већа општине Топола којима ће бити утврђена права и обавезе корисника средстава.

Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити на наменски рачун корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са динамиком прилива  средстава у буџет Општине Топола за 2022. годину.

 

Члан 5.

Одлуку објавити на огласној табли и званичној интернет презентацији Општине Топола www.topola.rs.

 

Члан 6.

Приговор на одлуку подноси се у року од 8 дана од дана истицања одлуке на огласној табли Општине Топола. Приговор се подноси Општинском већу Општине Топола.

Члан 7.

О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Топола.

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Број: 020-267/2022-05-III

Дана: 31.5.2022. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Владимир Радојковић, с.р.