OБАВЕШТЕЊЕ

 Комисија за избор директних корисника/привредних субјеката за испоруку добара и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Топола за 2022. годину, образована решењем општинског већа општине 31.05.2022.године, продужува рок за подношење пријава документације по ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА, (Број Јавног конкурса 404-253/2022-03 од 16.05.2022.године) до  08. јуна 2022.године.

Сви заинтересовани привредни субјекти могу доставити своје понуде до 08.06.2022.године под условима из Јавног конкурса.

У Тополи, 31.05.2022.године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

с.р. Гордана Вучићевић