Попис становништва 2022. године

Коначан списак изабраних пописивача можете погледати овде

Сви изабрани пописивачи су обавезни да данас, најкасније до 16 часова унесу додатне податке, неопходне за израду уговора о ангажовању на следећем линку

Приликом доласка на потписивање уговора пописивачи треба да донесу једну фотографију димензија 3,5 cm х 4,5 cm ради израде идентификационе картице.

Прелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку
Републички завод за статистику објављује Прелиминарну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку.

Прелиминарну листу можете погледати – овде

Право на улагање приговора на Прелиминарну листу имају сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.

Рок за улагање приговора је 21. август 2022. године до 16.00 часова.

Приговор се може поднети искључиво путем електронске поште на имејл-адресу Пописне комисије за општину/град у којој је кандидат конкурисао. Имејл-адресe Пописних комисија можете видети – овде.

У разматрање ће бити узети искључиво образложени приговори, са основним подацима о подносиоцу (име и презиме, редни број пријаве, назив општине/града где је поднета пријава на Јавни позив за ангажовање пописивача).

Приговори ће бити размотрени најкасније до 22. августа 2022. године до 16.00 часова.

Кандитати који уложе приговор одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили приговор. 

Кандидати који нису задовољни одговором Пописне комисије на приговор могу уложити жалбу Републичком заводу за статистику, најкасније до 23. августа 2022. године до 16.00 часова, искључиво путем електронске поште на адресу pravnapopis@stat.gov.rs.

У разматрање од стране Републичког завода за статистику биће узете искључиво образложене жалбе, са основним подацима о подносиоцу жалбе (име и презиме, редни број пријаве, општина за коју се кандидат пријавио), уз коју буду достављени следећи документи:

  • приговор поднет надлежној Пописној комисији;
  • одговор Пописне комисије на приговор.

Жалбе ће бити размотрене најкасније до 26. августа 2022. године до 8.00 часова.

Кандидати који уложе жалбу одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили жалбу.

Коначна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку биће објављена 26. августа 2022. године у 16.00 часова.

Ранг-листа пријављених кандидата за пописиваче

Републички завод за статистику објављује Ранг-листу пријављених кандидата за пописиваче.

За кандидате који се позивају у другу фазу селекције (предаја документације и тестирање познавања рада на рачунару) на Ранг-листи је наведен термин и место тестирања.

Сматра се да су објављивањем ове Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције треба да дођу ради предаје тражене документације и тестирања познавања рада на рачунару.

Ранг-листу кандидата може се видети – овде

Списак документације коју је потребно предати приликом доласка на тестирање може се видети – овде

Напомена: У случају да се не одазове довољан број кандидата потребних за обуку, редом ће, телефоном и имејлом, бити позивани кандидати „испод црте“ (кандидати који нису у првом кругу позвани на тестирање), док се не обезбеди потребан број кандидата за обуку.

Прелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку биће објављена 20. августа 2022. године, у 16 часова.

Сви кандидати који су ушли у други круг за Пописивача, који ће обављати посао Пописа становништва, домаћинства и станова у 2022. години, позивају се на даље тестирање. Сви кандидати у подељени у 4 термина. Термини су следећи:

15.08.2022. године у 08:00;    15.08.2022. године у 12:00;   16.08.2022. године у 08:00;    16.08.2022. године у 12:00

Тестирање и преглед прикупљање документације ће се обавити у згради Општине Топола, на адреси Булевар краља Александра I, бр. 9 у сали број 20 у Тополи.

Ваша обавеза је да сакупите документацију и да се припремите на тестирање познавања рада на рачунару.

Све детање око потребне документације као и у вези осталих питања поводом процедуре избора пописивача:

Задаци пописивача

Прва група кандидата са термином 15.08.2022. годину у 08:00 часова:

Листа кандидата за пописиваче – 15.08.2022. године у 08:00 часова

Друга група кандидата са термином 15.08.2022. године у 12:00 часова:

Листа кандидата за Пописиваче – 15.08.2022. године у 12:00 часова

Трећа група кандидата са термином 16.08.2022. године у 08:00 часова:

Листа кандидата за пописиваче – 16.08.2022. године у 08:00 часова

Четврта група кандидата са термином 16.08.2022. године у 12:00 часова:

Листа кандидата за пописиваче – 16.08.2022. године у 12:00 часова