Иако је попис становништва, домаћинства и станова 2022. године завршен закључно са 31.10.2022. године, због различитих случајева, може доћи до пописивања лица која још нису пописана. Из наведеног разлога одређени су дежурни пописивачи који ће од 01.11.2022. до 07.11.2022. године  у периоду од 08:00 до 20:00 часова бити доступни на следећим контакт телефонима:

034/8611-008   Централа

064/861-4294   Исидора Николић

066/410561        Андрија Кузмановић

Пописивање током дежурства се врши икључиво телефонским путем.