Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији Општине Топола за 2023. годину

 

 

Датум: 03.11.2022. године,

Поштоване грађанке и грађани,

Општина Топола у процесу израде нацрта Одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији Општине Топола за 2023. година, након прибављених података, организује догађај јавне расправе о Нацрту Одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији Општине Топола за 2023. година, на коме ће представити Нацрт Одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији Општине Топола за 2023. години.

На догађај јавне расправе се позивају представници стручне јавности, представници организација цивилног друштва, предузетника, представници установа/служби, као и сви заинтересовани грађани и грађанке Општине Топола.

Користимо ову прилику да Вас позовемо да присуствујете догађају јавне расправе дана      07.11.2022.године,од 12,00 часова до 14,00 часова и дана 08.11.2022. године, од 12,00 часова до 14,00 часова у просторији Скупштинске сале општине Топола, број 20, ул.Булевар Краља Александра I број 9 у Тополи.

Програм јавне расправе садржи:

  • Уводну реч,
  • Представљање Нацрта Одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији Општине Топола за 2023. године
  • Дискусија и закључак.

Са Нацртом Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији Општине Топола за 2023. годину можете се упознати на званичном сајту општине Тополаwww.topola.rs

Имајући у виду аспект транспарентности, потребно је да ако имате коментаре, примедбе, сугестије и друго мишљење исте пошаљете (у слободној форми), са кратким образложењем на следеће електронске адресе најдаље до 07.11.2022. године ( 10,00 сати):

javnarasprava@topola.com

sekretarso@topola.com

jasnamiljkovic@topola.com

margaretazivanovic@topola.com

ler@topola.com

lpa@topola.com

djole.gligorijevic94@gmail.com

kosticn@topola.com

inspektor@topola.com

 

или предате у писаној форми на писарници општине Топола најдаље до 07.11.2022.године (10,00 часова).

 

На основу ваших предлога, примедби и сугестија Радна група за спровођење јавне расправе сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи.

На овај начин Општина Топола укључује грађане и грађанке у процес израде Нацрта o утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији Општине Топола за 2023. годину, а након прибављених података, организује догађај јавне расправе о Нацрту Одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији Општине Топола за 2023. година.

С поштовањем,

Радна група за спровођење Јавне расправе

О Нацрту Одлуке о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији Општине Топола за 2023. годину