ОБАВЕШТЕЊЕ

Позивамо родитеље ученика школа који путују на релацији Липовац-Бања као и на релацији Липовац-Аранђеловац, да се обрате Општинској управи општине Топола – Одељењу за буџет како би остварили право трошкова превоза.Том приликом потребно је да попуне захтев и уз прилагање одговарајуће документације оствариће право на новчану надокнаду трошкова превоза за децу – ученике путнике.

Контакт особа: Маргарета Живановић, телефон: 034/6811-008.