Република Србија
ОПШТИНА ТОПОЛА
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: 240-17/2023-05-I

Датум: 26.12.2023. године

Т О П О Л А

 

На основу члана 41. став 4. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС” број 87/2018), а у вези члана 17. став 1. тачке 3. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС” број 27/2020),

Општински штаб за ванредне ситуације општине Топола на седници одржаној дана 26.12.2023. године донео је

П Р Е П О Р У К У

 

 

  1. Препоручује се свим овлашћеним продавцима да се приликом продаје пиротехничких средстава за време новогодишњих и божићних празника на територији општине Топола придржавају свих важећих прописа који регулишу ову област. Посебну пажњу посветити обавези да се пиротехничка средства НИКАКО НЕ ПРОДАЈУ МАЛОЛЕТНИМ ЛИЦИМА, уз апел свим грађанима наше општине да пиротехничка средства НЕ КУПУЈУ КОД УЛИЧНИХ ПРОДАВАЦА.
  1. Пиротехничка средства никако не користити у затвореном простору, као и на јавним местима, због могућности настајања пожара и других нежељених последица јер је то у супротности са важећим прописима и подлеже казненим одредбама.
  1. Приликом евентуалног коришћења пиротехничких средстава на отвореном простору поступати по Упутству о начину коришћења истих, а првенствено водити рачуна да се не угрожавају друге особе и материјална средства и да се не загађује животна средина.
  1. Препоруку доставити образовним установама да кроз радни процес укажу ученицима на могуће штетне последице употребе пиротехничких средстава, како на јавном месту, тако и у оквиру породице и на другим местима.
  1. Препоруку доставити информативним кућама које ће исту емитовати док трају новогодишњи и божићни празници.
  1. Препоруку објавити на званичном сајту општине Топола, непосредно пре новогодишњих и божићних празника.

КОМАНДАНТ ШТАБА

Драган Јовановић, с.р.