Одржана седница Штаба за ванредне ситуације
Данас је у Визиторском центру одржана 4. редовна седница Штаба за ванредне ситуације општине Топола. Седницом је председавао командант Штаба, Драган Јовановић. На седници су разматрани предлози, извештаји и доношене одређене препоруке од значаја за наредни период:
-Разматрање и усвајање предлога Плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Топола за 2024. годину;
-Разматрање Извештаја о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра “Букуља” у току 2023. године;
-Разматрање информације о стању система за јавно узбуњивање на територији општине Топола;
-Разматрање и усвајање Извештаја о достигнутом нивоу организованости, оспособљености и опремљености снага заштите и спасавања организованих на територији општине Топола;
-Информација о планским документима (Процена угрожености/ризика од катастрофа, План смањења ризика од катастрофа, План заштите и спасавања итд.);
-Информација о учешћу чланова Штаба, чланова СОТ-ова, повереника и заменика повереника и представника субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на обукама и семинарима;
-Доношење препоруке око продаје пиротехничких средстава за Новогодишње и Божићне празнике;
-Доношење препоруке да Привремени орган општине Топола обавеже Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Топола да приликом израде Одлуке о буџету општине Топола за 2024. годину планира средства у износу до 700.000,00 динара за санацију остатка оштећене путне мреже проузроковане временским непогодама у 2023. години.