Прва расподела подстицајних средстава

У скупштинској сали општине Топола одржана је расподела решења регистрованим пољопривредним газдинствима. Реч је о првој расподели подстицајних средстава за коју је, из буџета општине Топола, опредељено 3.321.248 динара. Исплата субвенција почеће почетком наредне недеље. У овом кругу одобрено је 116 захтева пољопривредника који су конкурисали за следеће мере:

-Регрес за репродуктивни материјал; -Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата; -Набавка материјала за прихрану пчела; -Инвестиције у физичку имовину (пластеници и машине, уређаји и опрема за наводњавање); -Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије.

(фото архива)