Седница Штаба за ванредне ситуације

У скупштинској сали Општинске управе одржана је II редовна седница Штаба за ванредне ситуације општине Топола. Седницом је председавао председник општине Владимир Радојковић.

На дневном реду биле су следеће тачке: -Разматрање предлога Оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда на територији општине Топола и извештаја о спровођењу превентивних мера за заштиту од поплава; -Разматрање информације о заштити од пожара на територији општине Топола; стању и спремности ВСЈ Топола; информације о предузимању превентивних и оперативних мера за заштиту од пожара на отвореном простору у летњем периоду, а посебно за време жетвених радова; -Извештај о спремности, извршеним припремама и стању противградне заштите на територији општине Топола.

На предлог председника Радојковића, услед новонасталог стања због кога је у општини Топола и заведена ванредна ситуација, као посебна тачка што је Штаб и усвојио, у дневни ред је увршћено и: -Разматрање настале ситуације услед елементарне непогоде, спроведених мера и потребних даљих мера за предузимање ради санирања штета.

Након разматрања и усвајања наведених тачака дневног реда, посебна пажања је посвећена разматрању настале ситуације због које је заведена ванредна ситуација на подручју општине. Констатовано је да је елементарна непогода изазвала огромне штете на инфраструктури, усевима и објектима. У циљу спровођења мера за санирање штета формиране су комисије за процену штете на инфраструктури и објектима и процену штете на усевима које су већ на терену. Поред тога формираће се и комисија за процену штете на грађевинским објектима.

Највише штете је настало у сливовима Каменице и Кубршнице. Ту су евидентиране штете на усевима и штете на инфраструктури. Река Јасеница, осим појединих мањих изливања, однела је мост за Кусаицу у Доњој Шаторњи. Мост у Јунковцу је непроходан. Мост на Каменици ка насељу Бор је оштећен. До сутра ће бити процењена вредност штете на усевима. Очекује се брза интервенција и обилазак терена од стране комисије за процену штете на усевима како би се резултати даље проследили Министарству пољопривреде.

Велике шете настале су на атарским путевима. Оштећења су настала у више од 25 села. Укупно узев то је више од 50 километара атарских путева. Атарски путеви су најчешће и прилазни путеви за домаћинства тако да је онемогућено функционисање становништва. Процењена штета је преко 75 милиона динара само на атарским путевима. Она ће сигурно је бити знатно већа јер захтеви за санацију из Месних заједница и даље стижу. Само у Крћевац се мора одвести и развући на путевима преко 40 камиона туцаника. Великих проблема има у Божурњи, девастираних путева ка домаћинствима у Трнави…

Усвојен је, на предлог председника Радојковића, предлог Штаба који ће бити упућен општинском Већу да уђе у хитну набавку 100 тона крупнијег туцаника како би се решили проблеми са већим јазовима. Општинском Већу ће се упутити и предлог за одвајање милион динара за рад механизације и камени агрегат.

Што се тиче мостова, поред наведених постоји и проблем са једним прелазом у Светлићу. Све мостове су обишли и представници Министарства пољопривреде који су јуче боравили у Тополи. Данас би додатан преглед требао да буде за мост ка Кусаици који је на водама првог реда, односно на Јасеници. Што се тиче моста у Јунковцу, разговори са Министарством пољопривреде иду у правцу да се мост финансира у сразмери 50:50% учешћа.

Од угрожених домаћинстава, у Жабарима код Радошевић Снежане велики проблем је био са каналом, вода је ушла у бунар, уз могућност заразе, у Тополи домаћинство Мирковић Војиславке и у Шумама у породици Јовановић, где је вода продрла у кућу. Екипе комуналног су на терену како би очистиле и опрале муљ и извршиле хигијенску заштиту.

На Штабу је констатовано да на сву срећу људских жртава није било. Критичних тачака је било – кружни ток, мост у Наталинцима ка Шумама, прелаз Рајковац-Маскар. Ситуација је у појединим тренуцима била критична и опасна, али је правовременим интервенцијама и у садејству са МУП-ом саобраћај заустављан као и кретање људства све док се стање није смирило. Координација свих служби и релевантних фактора за интервенције у оваквим ситуацијама, општи је закључак, била је на врло високом, професионалном и одговорном нивоу, а грађанима се правовремено излазило у сусрет и пружала адекватна помоћ.