Трећа радионица у оквиру подршке МДУЛС и Владе Швајцарске

Запослени у Општинској управи општине Топола присуствовали су 01. и 02. јуна трећој радионици у оквиру програма подршке МДУЛС и Владе Швајцарске, МЕД 3 која је одржана на Мокрој Гори, Мећавник, на тему: Израда планова активности за укључивање грађана у процес доношења одлука на локалном нивоу. У наредном периоду, а све у складу са планом активности општина ће интезивно радити на поменутој активности и настојати да што више неформалних група грађана укључи у процес доношења разних одлука од општег интереса, а нарочито у процес доношења одлука о буџету.