Пројекат Министарства просвете у сарадњи са УНИЦЕФ-ом уз подршку Делегације Европске уније у Србији: Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна

додатна образовна подршка, УЧИМО СВИ ЗАЈЕДНО

 

 

07.11.одржан је иницијални и информативни састанак са циљем ФОРМИРАЊЕ МРЕЖЕ ПОДРШКЕ ИНКЛУЗИВНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Састанак је организовала јединица локалне самоуправе а презентацију идеје интерсекторске сарадње реализовале су Вуковић Јасна и Јелена Кундовић. Овај конструктиван и веома успешан радни састанак одржан је у просторијама  Визиторског центра у Тополи . Присуствовали су представници свих релeвантних институција: дом здравља, основне школе , предшколска и средњешколска установа, центар за социјални рад, пружаоци услуга, невладин сектор, представници родитеља (општински савет), Тимови за ИО школа, интерресорна комисија, црвени крст, просветна инспекција, здравствени медијатори, дечија заштита, савет за националне мањине и представници локалне самоуправе.

Задатак је да у оквиру Националног програма,  Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка краће названог „Учимо сви заједно“, обезбедимо предуслове подршке школама у процесу ИНКЛУЗИЈЕ стварањем МРЕЖА за подршку. Мреже би биле подршка школама из свих ресора који се њоме могу бавити.

Мрежу би чинили сви релевантни чиниоци у локалној заједници који имају улогу у свакодневном животу породица и деце из осетљивих група . (са сметњама  у развоју или инвалидитетом и сиромашни).

Општи циљ оваквог међусекторског приступа је: Подстицање, креирање и праћење локалних јавних политика ИО за развој инклузивне културе у локалној заједници.

Специфични циљеви у односу на децу са сметњама и инвалидитетом су: Обезбеђење приступачности квалитетном образовању за сву децу и јачање једнаких шанси за свако дете. Ојачавање капацитета професионалаца из различитих система, институција и организација за заједничко деловање у унапређење инклузивног образовања и инклузивних политика , као и развој локалне заједнице у целости.

Овакав приступ ће омогућити:

  • Поштовање универзалног права детета на образовање
  • Координација – заједничко деловање за унапређење инклузивног образовања
  • Интерсекторски и системски приступ – гаранција одрживости
  • Информисаност: размена искустава, заједничко учење
  • Заједнички систем вредности где је у фокусу поштовање права детета
  • Реаговање на критичне тачке: осетљиве групе деце, укључујући децу избеглице/мигранте (са или без пратње), сиромаштво, осипање ученика, све врсте насиља, укључујући дечији рад, ране бракове, подршка стручном усавршавању, иновације, инклузија, рад са родитељима, промоција, превенција дискриминације, и друго…
  • Нове политике и мере које ће решавати конкретне проблеме деце са сметњама
  • Утицај на локалну заједницу у смислу доношења одлука везаних за ове осетљиве групе

Могу слободно да напоменем да нам у наредном периоду следи низ веома лепих активности промоције и рада са децом са сметњама у развоју али и укључивање друге деце као волонтера у циљу рада на инклузивној култури наше заједнице. Наиме нашој општини је одобрен програм „Размишљајмо и радимо инклузивно“ у склопу кога ће се највише радити на промоцији и развоју инклузивне културе шире заједнице. Потписници протокола о сарадњи на овом програму, осим локалне самоуправе су ОШ.“Карађорђе“, СШ.“Краљ Петар „ ПУ. „Софија Ристић“ и Удружење „Загрљај“ Топола. Надам се успешној и веома доброј сарадњи која ће бити на корист и задовољство свих учесника у њој. Овим програмом желимо да покажемо колико смо као друштво спремни да прихватамо различитости и пружамо директну подршку укључивању свих без обзира на разлике. Желимо да пробудимо свест наших суграђана о томе. Желимо да пружимо могућност свој деци да се школују под једнаким условима. А то ћемо најбоље постићи ако подршку пружамо од најранијег узраста, преко директне подршке инклузивном образовању. Само заједничким одрастањем све деце, формирамо будуће генерације које не знају за стигму и предрасуде, које одрастају у  једно здраво подржавајуће дурштво у којем има места за све.

Кординатор програма

Јелена Кундовић