На основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/20014-други закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019), Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину („Службени гласник СО Топола” број 17/2022, 16/2023 и 24/23) и члана 3. и 36. Пословника о раду Привременог органа („Службени гласник СО Топола“ број 34/2023), у склопу разматрања Предлога Одлуке о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета општине Топола за 2023. годину,

Привремени орган општине Топола  на седници одржаној дана 6.11.2023. године донео је

О Д Л У К У

о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима

са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2023. годину

 

Члан 1.

Усваја се Предлог Одлуке о избору корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2023. годину, број 327-493/2023-03 од 2.11.2023. године, Комисије за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола и одобравају подстицајна средства у укупном износу 3.685.836,95 динара.

Члан 2.

Расподела средстава из члана 1. ове Одлуке врши се на следећи начин:

РБ Име, презиме и место становања Број и датум подношења захтева Мера Укупна вредност инвестиције у РСД без ПДВ Износ подстицајних средстава

(дин)

%

подстицаја

1 Микица Павловић

Горња Трнава

327-40/2023-03

од  11.08.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 10.000,00
2 Михал Елор

Клока

327-41/2023-03

од  11.08.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 25.800,00 24.800,00
3 Жељко Јевђић

Горња Трнава

327-44/2023-03

од  16.08.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 21.500,00 21.500,00
4 Саша Андрејић

Горња Трнава

327-46/2023-03

од  21.08.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 7.500,00 7.500,00
5 Славица Ђурђевић  Ђокић

Загорица

327-48/2023-03

од  21.08.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 10.000,00
6 Дејан Димитријевић

Белосавци

327-49/2023-03

од  21.08.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 58.500,00 57.500,00
7 Биљана Обрадовић

Маскар

327-56/2023-03

од  24.08.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 27.200,00 27.200,00
8 Радојица Јовановић

Рајковац

327-57/2023-03

од  25.08.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.500,00 12.500,00
9 Слободан Мијаиловић

Горович

327-59/2023-03

од  28.08.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 10.000,00
10 Зоран Станојевић

Клока

327-60/2023-03

од  28.08.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 40.000,00 40.000,00
11 Илија Стевановић

Белосавци

327-61/2023-03

од  28.08.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.800,00 4.800,00
12 Драган Ратковић

Белосавци

327-62/2023-03

од  28.08.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.500,00 12.500,00
13 Мирко Гигић

Топола ( Село)

327-63/2023-03

од  28.08.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 5.000,00 5.000,00
14 Милош Манојловић

Белосавци

327-67/2023-03

од  29.08.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 36.600,00 30.400,00
15 Драгутин Бошковић

Доња Трнава

327-68/2023-03

од  30.08.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.500,00 12.500,00
16 Мирослав Богдановић

Маскар

327-72/2023-03

од  01.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.500,00 12.500,00
17 Бранка Теофановић

Клока

327-74/2023-03

од  01.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 5.400,00 5.000,00
18 Радослав Марковић

Горња Трнава

327-75/2023-03

од  01.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 36.000,00 30.000,00

19

Радмила Срећковић

Горња Трнава

327-78/2023-03

од  04.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 15.000,00 15.000,00
20 Момчило Радосављевић

Доња Трнава

327-80/2023-03

од  06.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 5.500,00 5.000,00
21 Милан Радошевић

Жабаре

327-81/2023-03

од  06.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 15.000,00 15.000,00
22 Милан Миловановић

Овсиште

327-83/2023-03

од  07.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 48.500,00 47.500,00
23 Радиша Срећковић

Горња Трнава

327-84/2023-03

од  07.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 7.500,00 7.500,00
24 Момчило Живковић

Доња Трешњевица

327-87/2023-03

од  08.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 17.000,00 17.000,00
25 Предраг Росић

Манојловци

327-89/2023-03

од  11.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.500,00 12.500,00
26 Дарко Мирковић

Крћевац

327-90/2023-03

од  12.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.300,00 12.300,00
27 Радослав Ранић

Доња Трнава

327-92/2023-03

од  12.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 7.500,00 7.500,00
28 Александар Савић

Горња Трнава

327-93/2023-03

од  12.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.500,00 12.500,00
29 Ђурица Маринковић

Горња Трнава

327-96/2023-03

од  13.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 5.500,00 5.000,00
30 Верка Митровић

Загорица

327-97/2023-03

од  13.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.500,00 6.500,00
31 Зоран Живановић

Белосавци

327-99/2023-03

од  14.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 20.000,00 20.000,00
32 Миодраг Јанковић

Јунковац

327-101/2023-03

од  18.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.500,00 2.500,00
33 Милан Антонијевић

Горња Трнава

327-103/2023-03

од  18.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 32.000,00 31.000,00
34 Милица Антонијевић

Горња Трнава

327-104/2023-03

од  18.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 20.500,00 20.000,00
35 Срђан Маринковић

Горња Трнава

327-107/2023-03

од  19.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 11.500,00 10.000,00
36 Горан Јелесијевић

Маскар

327-108/2023-03

од  19.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 22.300,00 22.300,00
37 Слађан Поповић

Шуме

327-110/2023-03

од  21.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 7.500,00 7.500,00
38 Снежана Томић

Клока

327-112/2023-03

од  22.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 10.000,00
39 Далибор Гајић

Клока

327-113/2023-03

од  22.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.500,00 12.500,00
40 Добрица Радосављевић

Јунковац

327-114/2023-03

од  22.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 55.000,00 52.500,00
41 Слађана Радосављевић

Јунковац

327-116/2023-03

од  22.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 18.500,00 17.500,00
42 Марина Николић

Маскар

327-118/2023-03

од  26.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 19.600,00 19.600,00
43 Марија Радовић

Рајковац

327-119/2023-03

од  26.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 30.000,00 30.000,00
44 Зоран Ђокић

Доња Трнава

327-120/2023-03

од  26.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.000,00 10.000,00
45 Милош Радојичић

Доња Трнава

327-122/2023-03

од  26.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.800,00 12.300,00
46 Радоје Вукајловић

Белосавци

327-123/2023-03

од  28.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 49.800,00 49.800,00
47 Загорка Матић

Јунковац

327-124/2023-03

од  28.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.000,00 10.000,00
48 Зоран Милованчевић

Топола ( Село)

327-125/2023-03

од  28.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 10.000,00
49 Драгослав Петровић

Клока

327-126/2023-03

од  28.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 27.500,00 27.500,00
50 Момчило Сточић

Горович

327-129/2023-03

од  28.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 37.500,00 37.500,00
51 Владета Радисављевић

Рајковац

327-130/2023-03

од  28.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 51.900,00 51.900,00
52 Милан Николић

Доња Трешњевица

327-131/2023-03

од  28.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 58.000,00 52.500,00
53 Зоран Пантелић

Горња Шаторња

327-132/2023-03

од  28.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 5.000,00 5.000,00
54 Драгана Томашевић

Клока

327-133/2023-03

од  28.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 21.000,00 15.000,00
55 Драгана Марковић

Маскар

327-134/2023-03

од  28.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 20.000,00 20.000,00
56 Владан Павловић

Горња Трнава

327-135/2023-03

од  27.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 15.000,00 12.500,00
57 Добросав Николић

Овсиште

327-136/2023-03

од  27.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 7.500,00 7.500,00
58 Дејан Караклић

Клока

327-138/2023-03

од  27.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 25.000,00 25.000,00
59 Миодраг Вукићевић

Светлић

327-139/2023-03

од  27.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.000,00 7.500,00
60 Славољуб Ђукић

Клока

327-140/2023-03

од  27.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 27.500,00 27.500,00
61 Милијан Ранић

Доња Трнава

327-143/2023-03

од  28.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 13.000,00 12.500,00
62 Милош Миловановић

Белосавци

327-147/2023-03

од  29.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 25.000,00 25.000,00
63 Александар Лакић

Жабаре

327-148/2023-03

од  29.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 37.500,00 37.500,00
64 Љиљана Ђорђевић

Жабаре

327-149/2023-03

од  29.09.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 42.500,00 42.500,00
65 Дејан Стојадиновић

Клока

327-150/2023-03

од  02.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 10.000,00
66 Негован Стојадиновић

Клока

327-151/2023-03

од  02.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.500,00 12.500,00
67 Цветана Марковић

Рајковац

327-157/2023-03

од  04.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 27.500,00 27.500,00
68 Радиша Танасијевић

Доња Трнава

327-160/2023-03

од  04.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2.500,00 2.500,00
69 Зоран Радовић

Рајковац

327-161/2023-03

од  04.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 15.000,00 15.000,00
70 Мирјана Димитријевић

Крћевац

327-162/2023-03

од  04.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 23.000,00 20.000,00
71 Мирослав Станојловић

Наталинци

327-163/2023-03

од  04.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 15.000,00 15.000,00
72 Зоран Луковић

Белосавци

326-194/2023-03

од  04.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 21.800,00 21.800,00
73 Мирослав Милановић

Доња Трнава

327-166/2023-03

од  05.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.300,00 12.300,00
74 Горан Лазаревић

Клока

327-168/2023-03

од  05.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 18.000,00 17.500,00
75 Милољуб Симић

Клока

327-170/2023-03

од  09.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 10.000,00
76 Милета Радовановић

Горња Шаторња

327-171/2023-03

од  09.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 22.500,00 22.500,00
77 Томислав Васић

Клока

327-172/2023-03

од  09.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 25.800,00 24.800,00
78 Драган Пантић

Клока

327-173/2023-03

од  09.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 5.000,00 5.000,00
79 Слободан Димитријевић

Белосавци

327-174/2023-03

од  09.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 17.100,00 17.100,00
80 Ненад Гајић

Загорица

327-177/2023-03

од  09.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.500,00 12.500,00
81 Бојан Стојадиновић

Клока

327-179/2023-03

од  09.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 17.500,00 17.500,00
82 Слађан Савић

Клока

327-180/2023-03

од  09.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 14.600,00 14.600,00
83 Ђорђе Недељковић

Крћевац

327-181/2023-03

од  10.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 17.000,00 17.000,00
84 Предраг Вукићевић

Светлић

327-182/2023-03

од  10.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 10.000,00
85 Слободан Стевановић

Топола ( Село )

327-184/2023-03

од  10.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 10.000,00
86 Драган Гавриловић

Овсиште

327-185/2023-03

од  10.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 7.500,00 7.500,00
87 Даница Радивојевић

Јеленац

327-186/2023-03

од  10.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 20.000,00 20.000,00
88 Миодраг Вићентијевић

Шуме

327-187/2023-03

од  11.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 17.500,00 17.500,00
89 Богосав Николић

Рајковац

327-188/2023-03

од  11.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 20.000,00 20.000,00
90 Марко Николић

Рајковац

327-189/2023-03

од  11.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 27.500,00 27.500,00
91 Радмила Станковић

Наталинци

327-194/2023-03

од  12.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 25.000,00 25.000,00
92 Зоран Стевановић

Рајковац

327-195/2023-03

од  12.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 10.000,00
93 Драган Николић

Клока

327-196/2023-03

од  12.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 17.500,00 17.500,00
94 Милија Матић

Клока

327-198/2023-03

од  12.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.500,00 12.500,00
95 Владан Милосављевић

Доња Трнава

327-201/2023-03

од  13.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 11.600,00 11.600,00
96 Данко Ивановић

Крћевац

327-202/2023-03

од  13.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 46.500,00 46.500,00
97 Саша Илић

Горња Трнава

327-203/2023-03

од  13.10.2023.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 30.000,00 27.500,00
98 Милета Радовановић

Горња Шаторња

320-103/2023-03

од  10.08.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 39.611,67 24.000,00 60,58
99 Новак Прокић

Шуме

320-105/2023-03

од  10.08.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 33.000,00 24.000,00 72,72
100 Михал Елор

Клока

320-106/2023-03

од  11.08.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 23.709,09 12.000,00 50,61
101 Славица Ђурђевић Ђокић

Загорица

320-109/2023-03

од  21.08.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 21.818,18 12.000,00 55
102 Зоран Перишић

Доња Трешњевица

320-110/2023-03

од  21.08.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 82.374,55 48.000,00 58,27
103 Владета Радисављевић

Рајковац

320-112/2023-03

од  23.08.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 22.909,09 12.000,00 52,38
104 Радојица Јовановић

Рајковац

320-114/2023-03

од  25.08.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 19.200,00 12.000,00 62,5
105 Живомир Новаковић

Горња Шаторња

320-115/2023-03

од  25.08.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 40.543,64 12.000,00 29,59
106 Зоран Станојевић

Клока

320-116/2023-03

од  28.08.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 66.709,09 48.000,00 71,95
107 Илија Стевановић

Белосавци

320-117/2023-03

од  28.08.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 20.072,73 12.000,00 59,78
108 Зоран Миловановић

Маскар

320-119/2023-03

од  01.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 193.846,36 72.000,00 37,14
109 Ђорђе Недељковић

Крћевац

320-120/2023-03

од  04.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 100.166,00 72.000,00 71,88
110 Милан Миловановић

Овсиште

320-122/2023-03

од  07.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 184.818,19 84.000,00 45,45
111 Радиша Срећковић

Горња Трнава

320-123/2023-03

од  07.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 38.030,30 24.000,00 63,10
112 Драгиша Танасковић

Загорица

320-124/2023-03

од  11.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 161.218,18 12.000,00 7,44
113 Предраг Росић

Манојловци

320-125/2023-03

од  11.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 18.745,45 12.000,00 64,01
114 Радослав Ранић

Доња Трнава

320-126/2023-03

од  12.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 40.536,36 24.000,00 59,20
115 Александар Савић

Горња Трнава

320-127/2023-03

од  12.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 36.456,82 24.000,00 65,83
116 Јован Дамњановић

Топола ( Село )

320-128/2023-03

од  12.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 71.833,33 36.000,00 50,11
117 Цветана Марковић

Рајковац

320-129/2023-03

од  12.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 20.871,21 12.000,00 57,49
118 Ђурица Маринковић

Горња Трнава

320-130/2023-03

од  13.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 57.750,44 36.000,00 62,34
119 Зоран Живановић

Белосавци

320-131/2023-03

од  14.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 80.286,85 48.000,00 59,78
120 Данко Ивановић

Крћевац

320-132/2023-03

од  15.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 87.727,28 36.000,00 41,04
121 Иван Ивошевић

Светлић

320-133/2023-03

од  18.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 75.000,00 36.000,00 48
122 Милан Антонијевић

Горња Трнава

320-134/2023-03

од  18.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 139.863,64 12.000,00 8,58
123 Горан Јелесијевић

Маскар

320-135/2023-03

од  19.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 84.995,45 48.000,00 56,47
124 Милица Антонијевић

Горња Трнава

320-136/2023-03

од  19.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 129.990,91 24.000,00 18,46
125 Добрица Радосављевић

Јунковац

320-137/2023-03

од  22.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 86.000,00 60.000,00 69,76
126 Марија Радовић

Рајковац

320-139/2023-03

од  26.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 77.482,42 48.000,00 61,95
127 Милош Радојичић

Доња Трнава

320-140/2023-03

од  26.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 16.533,60 12.000,00 72,58
128 Радоје Вукајловић

Белосавци

320-142/2023-03

од  28.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 54.400,00 36.000,00 66,17
129 Зоран Милованчевић

Топола ( Село )

320-143/2023-03

од  28.09.2023.

Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата 17.579,55 12.000,00 68,26
130 Милован Глишић

Шуме

320-102/2023-03

од  08.08.2023.

Набавка материјала за прихрану пчела 31.363,64 21.000,00 66,95
131 Зоран Ранковић

Винча

320-104/2023-03

од  10.08.2023.

Набавка материјала за прихрану пчела 14.636,36 14.000,00 95,65
132 Момчило Живковић

Доња Трешњевица

320-107/2023-03

од  16.08.2023.

Набавка материјала за прихрану пчела 29.179,09 14.000,00 47,98
133 Властимир Лазаревић

Топола

( Варошица)

320-108/2023-03

од  21.08.2023.

Набавка материјала за прихрану пчела 44.181,82 42.000,00 95,06
134 Зоран Перишић

Доња Трешњевица

320-111/2023-03

од  21.08.2023.

Набавка материјала за прихрану пчела 14.727,27 14.000,00 95,06
135 Живомир Новаковић

Горња Шаторња

327-58/2023-03

од  25.08.2023.

Набавка материјала за прихрану пчела 24.568,18 14.000,00 56,98
135 Момчило Радосављевић

Доња Трнава

320-124/2023-03

од  06.09.2023.

Набавка материјала за прихрану пчела 17.672,73 14.000,00 79,22
136 Драган Живановић

Винча

320-138/2023-03

од  26.09.2023.

Набавка материјала за прихрану пчела 12.840,91 12.840,91 100
137 Стефан Милованчевић

Топола ( Село)

327-45/2023-03

од  17.08.2023.

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 119.666,67 59.833,35 50
138 Владета Радисављевић

Рајковац

327-52/2023-03

од  23.08.2023.

Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 110.390,84 55.195,42 50
139 Александар Прокић

Доња Шаторња

327-64/2023-03

од  28.08.2023.

Инвестиције у физичка средства пластеници 51.300,00 33.345,00 65
140 Момчило Радосављевић

Доња Трнава

327-66/2023-03

од  28.08.2023.

Инвестиције у физичка средства пластеници 31.458,33 20.447,91 65
141 Драгутин Бошковић

Доња Трнава

327-69/2023-03

од  30.08.2023.

Инвестиције у физичка средства пластеници 127.210,25 82.686,66 65
142 Ненад Миленић

Доња Трнава

327-73/2023-03

од  01.09.2023.

Инвестиције у физичка средства пластеници 82.555,00 53.660,75 65
143 Здравка Станишић

Горња Трнава

327-77/2023-03

од  04.09.2023.

Инвестиције у физичка средства пластеници 124.325,85 105.676,95 85
144 Бојан Миленковић

Топола

( Варошица)

327-85/2023-03

од  07.09.2023.

Инвестиције у физичка средства пластеници 207.000,00 134.550,00 65
145 Владета Радисављевић

Рајковац

327-53/2023-03 од 23.08.2023. Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије 178.000,00 89.000,00 50
146 Никола Вујић

Винча

326-188/2023-03 од 28.09.2023. Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије 200.000,00 100.000,00 50
УКУПНО 5.424.357,32 3.685.836,95

Члан 3.

Средства из члана 1. ове Одлуке, одобравају се са позицијa 63 и 65, програмске класификације 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и 0101-0002-Мере подршке руралном развоју, економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, идентификациони број 07547, функција 421, извор  финансирања 01, Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину („Службени гласник СО Топола“ број 17/2022, 16/2023 и 24/2023).

 

Члан 4.

Бесповратна средства се исплаћују након доношења појединачних решења Председника Привременог Органа општине Топола којима ће бити утврђена права и обавезе корисника средстава.

Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити  на наменски рачун корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са динамиком прилива средстава у буџет Општине Топола за 2023. годину.

Члан 5.

Одлуку објавити на огласној табли и званичној интернет презентацији Општине Топола www.topola.rs.

 

Члан 6.

Приговор на одлуку подноси се у року од 8 дана од дана истицања одлуке на огласној табли Општине Топола. Приговор се подноси Привременом Органу Општине Топола.

Члан 7.

О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности.

 

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Општинске управе Општине Топола.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Број: 020-805/2023-05-I                                                                                            

Дана: 6.11.2023. године                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК 

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Јовановић, с.р.