На основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/20014-други закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019), Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину („Службени гласник СО Топола” број 17/2022, 16/2023 и 24/23) и члана 3. и 36. Пословника о раду Привременог органа („Службени гласник СО Топола“ број 34/2023), у склопу разматрања Предлога Одлуке о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета општине Топола за 2023. годину,

Привремени орган општине Топола  на седници одржаној дана 6.11.2023. године донео је

ОДЛУКУ

о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима

са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2023. годину

Члан 1.

Усваја се Предлог Одлуке о избору корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2023. годину, број 327-497/2023-03 од 3.11.2023. године, Комисије за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола.

 

Члан 2.

Расподела средстава из члана 1. ове Одлуке врши се на следећи начин:

РБ Име, презиме и место становања Број и датум подношења захтева Мера Укупна вредност инвестиције у РСД без ПДВ Износ подстицајних средстава (дин) %

подстицаја

1 Горан Вукашиновић

Винча

327-34/2023-03

од  02.08.2023.

Управљање ризицима 563.006,05 50.000,00 8,88
2 Зоран Вукашиновић

Винча

327-35/2023-03

од  02.08.2023.

Управљање ризицима 535.496,65 50.000,00 9,34
3 Стефан Стојковић

Горња Трнава

327-38/2023-03

од  04.08.2023.

Управљање ризицима 84.063,17 8.406,31 10
4 Дејан Живановић

Винча

327-42/2023-03

од  14.08.2023.

Управљање ризицима 306.759,43 30.675,94 10
5 Бојан Миловановић

Овсиште

327-43/2023-03

од  15.08.2023.

Управљање ризицима 64.536,55 6.453,65 10
6 Миљан Ивовић

Јунковац

327-47/2023-03

од  21.08.2023.

Управљање ризицима 54.046,79 5.404,67 10
7 Радинка Муминовић

Клока

327-51/2023-03

од  22.08.2023.

Управљање ризицима 387.174,15 38.717,41 10
8 Љиљана Милетић

Топола ( Село)

327-54/2023-03

од  24.08.2023.

Управљање ризицима 264.369,53 26.436,95 10
9 Милован Д. Јовановић

Блазнава

327-55/2023-03

од  24.08.2023.

Управљање ризицима 240.992,25 24.099,22 10
10 Жика Миљковић

Гуришевци

327-65/2023-03

од  28.08.2023.

Управљање ризицима 225.512,10 22.551,21 10
11 Милован Савић

Јунковац

327-70/2023-03

од  31.08.2023.

Управљање ризицима 85.929,10 8.592,91 10
12 Миодраг Петровић

Топола ( Село )

327-71/2023-03

од  01.09.2023.

Управљање ризицима 229.953,35 22.995,33 10
13 Дејан Алексијевић

Горња Трнава

327-76/2023-03

од  04.09.2023.

Управљање ризицима 525.374,91 50.000,00 9,52
14 Милан Радојевић

Јунковац

327-79/2023-03

од  05.09.2023.

Управљање ризицима 36.584,78 3.658,47 10
15 Србољуб Радојевић

Јунковац

327-82/2023-03

од  07.09.2023.

Управљање ризицима 432.046,00 43.204,60 10
16 Дејан Тодоровић

Горња Трнава

327-86/2023-03

од  08.09.2023.

Управљање ризицима 212.875,76 21.287,57 10
17 Рајко Шевић

Доња Шаторња

327-88/2023-03

од  11.09.2023.

Управљање ризицима 198.297,97 19.829,79 10
18 Филип Савић

Горња Трнава

327-91/2023-03

од  12.09.2023.

Управљање ризицима 183.368,70 18.336,87 10
19 Милан Јевтић

Јунковац

327-98/2023-03

од  13.09.2023.

Управљање ризицима 168.328,97 16.832,89 10
20 Драгомир Живановић

Топола ( Село )

327-100/2023-03

од  15.09.2023.

Управљање ризицима 143.980,80 14.398,08 10
21 Радомир Миливојевић

Јунковац

327-102/2023-03

од  18.09.2023.

Управљање ризицима 238.384,54 23.338,45 10
22 Марко Миливојевић

Јунковац

327-105/2023-03

од  19.09.2023.

Управљање ризицима 121.053,91 12.105,39 10
23 Зоран Миливојевић

Јунковац

327-106/2023-03

од  19.09.2023.

Управљање ризицима 430.559,46 43.055,94 10
24 Богдан Матић

Јунковац

327-109/2023-03

од  20.09.2023.

Управљање ризицима 256.128,06 25.612,80 10
25 Мирољуб Јевтић

Доња Трнава

327-111/2023-03

од  21.09.2023.

Управљање ризицима 222.619,60 22.261,96 10
26 Светомир Стојковић

Горња Трнава

327-117/2023-03

од  26.09.2023.

Управљање ризицима 168.150,00 16.815,00 10
27 Небојша Станисављевић

Горња Шаторња

327-121/2023-03

од  26.09.2023.

Управљање ризицима 86.466,41 8.646,64 10
28 Зоран Живановић

Винча

327-127/2023-03

од  28.09.2023.

Управљање ризицима 1.414.447,76 50.000,00 3,53
29 Марко Живановић

Винча

327-128/2023-03

од  28.09.2023.

Управљање ризицима 235.062,25 23.506,22 10
30 Иванка Швабић

Божурња

327-137/2023-03

од  29.09.2023.

Управљање ризицима 236.780,92 23.678,09 10
31 Драгица Живановић

Светлић

327-144/2023-03

од  29.09.2023.

Управљање ризицима 112.834,67 11.283,46 10
32 Горан Урошевић

Пласковац

327-145/2023-03

од  29.09.2023.

Управљање ризицима 126.612,26 12.661,22 10
33 Раде Ђуровац

Горња Шаторња

327-146/2023-03

од  29.09.2023.

Управљање ризицима 250.863,12 25.086,31 10
34 Ненад Милић

Шуме

327-152/2023-03

од  03.10.2023.

Управљање ризицима 144.368,28 14.436,82 10
35 Славица Милетић

Топола (Село)

327-154/2023-03

од  03.10.2023.

Управљање ризицима 85.206,10 8.520,61 10
36 Јован Павловић

Блазнава

327-155/2023-03

од  04.10.2023.

Управљање ризицима 420.047,32 42.004,73 10
37 Мирослав Гавриловић

Овсиште

327-156/2023-03

од  04.10.2023.

Управљање ризицима 64.942,80 6.494,28 10
38 Предраг Василијевић

Винча

327-158/2023-03

од  04.10.2023.

Управљање ризицима 170.655,11 17.065,51 10
39 Александар Милојевић

Горња Трнава

327-159/2023-03

од  04.10.2023.

Управљање ризицима 87.304,62 8.730,46 10
40 Живан Недељковић

Блазнава

327-165/2023-03

од  05.10.2023.

Управљање ризицима 129.299,92 12.929,99 10
41 Невена Јаковљевић

Топола (Варошица)

327-167/2023-03

од  05.10.2023.

Управљање ризицима 101.210,00 10.121,00 10
42 Милкица Живановић

Горња Трнава

327-169/2023-03

од  09.10.2023.

Управљање ризицима 91.532,60 9.153,26 10
43 Зоран Благојевић

Топола (Варошица)

327-175/2023-03

од  09.10.2023.

Управљање ризицима 138.739,51 13.873,95 10
44 Бојан Миленковић

Топола (Варошица)

327-176/2023-03

од  09.10.2023.

Управљање ризицима 25.556,58 2.555,65 10
45 Миливоје Павловић

Жабаре

327-178/2023-03

од  09.10.2023.

Управљање ризицима 4.801,62 480,16 10
46 Дејан Марковић

Пласковац

327-183/2023-03

од  10.10.2023.

Управљање ризицима 296.047,54 29.604,75 10
47 Зоран Савић

Горња Трнава

327-190/2023-03

од  11.10.2023.

Управљање ризицима 229.630,11 22.963,01 10
48 Марко Срећковић

Шуме

327-191/2023-03

од  11.10.2023.

Управљање ризицима 142.764,11 14.276,41 10
49 Зоран С. Николић

Блазнава

327-192/2023-03

од  12.10.2023.

Управљање ризицима 997.898,02 50.000,00 5,01
50 Бисерка Николић

Блазнава

327-193/2023-03

од  12.10.2023.

Управљање ризицима 169.914,59 16.991,45 10
51 Рајка Шевић

Блазнава

327-197/2023-03

од  12.10.2023.

Управљање ризицима 282.193,73 28.219,37 10
52 Милош Стевановић

Винча

327-199/2023-03

од  12.10.2023.

Управљање ризицима 407.069,03 40.706,90 10
53 Радослав Ђокић

Доња Трешњевица

327-200/2023-03

од  13.10.2023.

Управљање ризицима 164.735,36 16.473,53 10
54 Радиша Драгићевић

Белосавци

327-210/2023-03

од  16.10.2023.

Управљање ризицима 153.790,02 15.379,00 10
55 Лила Маринковић

Горња Трнава

327-211/2023-03

од  16.10.2023.

Управљање ризицима 144.339,96 14.433,99 10
56 Горан Прокић

Овсиште

327-214/2023-03

од  16.10.2023.

Управљање ризицима 834.297,52 50.000,00 5,99
57 Иван Милић

Топола (Варошица)

327-217/2023-03

од  17.10.2023.

Управљање ризицима 300.833,93 30.083,39 10
58 Марко Марковић

Винча

327-218/2023-03

од  17.10.2023.

Управљање ризицима 252.072,61 25.207,26 10
59 Иван Гавриловић

Блазнава

327-219/2023-03

од  17.10.2023.

Управљање ризицима 343.700,60 34.370,06 10
60 Бранко Савић

Клока

327-223/2023-03

од  17.10.2023.

Управљање ризицима 522.481,71 50.000,00 9,57
61 Марко Миловановић

Овсиште

327-226/2023-03

од  18.10.2023.

Управљање ризицима 205.134,03 20.513,40 10
62 Михаило Миловановић

Пласковац

327-229/2023-03

од  18.10.2023.

Управљање ризицима 148.768,64 14.876,86 10
63 Мирослав Алексијевић

Горња Трнава

327-230/2023-03

од  18.10.2023.

Управљање ризицима 135.515,45 13.551,54 10
64 Милан Тодоровић

Овсиште

327-232/2023-03

од  19.10.2023.

Управљање ризицима 71.352,90 7.135,29 10
65 Марко Николић

Рајковац

327-233/2023-03

од  19.10.2023.

Управљање ризицима 64.864,22 6.486,42 10
66 Гордана Грујић

Овсиште

327-236/2023-03

од  19.10.2023.

Управљање ризицима 375.192,80 37.519,28 10
67 Радослав Ђуровац

Доња Шаторња

327-239/2023-03

од  19.10.2023.

Управљање ризицима 969.354,00 50.000,00 5,16
68 Зоран Живановић

Горња Трнава

327-241/2023-03

од  19.10.2023.

Управљање ризицима 248.276,72 24.827,67 10
69 Драган Јевтић

Топола ( Село)

327-243/2023-03

од  19.10.2023.

Управљање ризицима 268.776,23 26.877,62 10
70 Наталија Кузмић

Доња Трнава

327-245/2023-03

од  20.10.2023.

Управљање ризицима 80.993,43 8.099,34 10
71 Владан Кузмић

Доња Трнава

327-246/2023-03

од  20.10.2023.

Управљање ризицима 575.937,83 50.000,00 8,68
72 Зоран Алексић

Пласковац

327-248/2023-03

од  20.10.2023.

Управљање ризицима 403.722,65 40.372,26 10
73 Милан Живанић

Горович

327-249/2023-03

од  23.10.2023.

Управљање ризицима 335.891,60 33.589,16 10
74 Касија Николић

Клока

327-251/2023-03

од  23.10.2023.

Управљање ризицима 152.795,05 15.279,50 10
75 Радослав Стевановић

Топола ( Село )

327-252/2023-03

од  23.10.2023.

Управљање ризицима 248.059,66 24.805,96 10
76 Мирослав Радовановћ

Божурња

327-253/2023-03

од  23.10.2023.

Управљање ризицима 235.385,34 23.538,53 10
77 Драгослав Петровић

Клока

327-254/2023-03

од  23.10.2023.

Управљање ризицима 37.137,15 3.713,71 10
78 Властимир Бабић

Топола (Варошица)

327-255/2023-03

од  23.10.2023.

Управљање ризицима 309.985,38 30.998,53 10
79 Слободан Николић

Доња Шаторња

327-259/2023-03

од  23.10.2023.

Управљање ризицима 67.415,44 6.741,54 10
80 Драган Павловић

Блазнава

327-262/2023-03

од  23.10.2023.

Управљање ризицима 239.621,17 23.962,11 10
81 Зоран М. Николић

Блазнава

327-263/2023-03

од  24.10.2023.

Управљање ризицима 173.844,08 17.384,40 10
82 Мирослав Манојловић

Блазнава

327-264/2023-03

од  24.10.2023.

Управљање ризицима 99.886,95 9.988,69 10
83 Драгић Јаковљевић

Божурња

327-266/2023-03

од  24.10.2023.

Управљање ризицима 618.740,56 50.000,00 8,08
84 Драган Цветковић

Блазнава

327-268/2023-03

од  24.10.2023.

Управљање ризицима 335.301,99 33.530,19 10
85 Милован Петровић

Винча

327-270/2023-03

од  25.10.2023.

Управљање ризицима 506.611,03 50.000,00 9,87
86 Слободанка Петровић

Винча

327-271/2023-03

од  25.10.2023.

Управљање ризицима 85.819,87 8.581,98 10
87 Радиша Радовановић

Божурња

327-273/2023-03

од  25.10.2023.

Управљање ризицима 437.659,34 43.765,93 10
88 Петар Миловановић

Винча

327-276/2023-03

од  25.10.2023.

Управљање ризицима 343.252,72 34.325,27 10
89 Нада Савић

Горња Шаторња

327-277/2023-03

од  25.10.2023.

Управљање ризицима 82.832,12 8.283,21 10
90 Милица Живановић

Горович

327-279/2023-03

од  25.10.2023.

Управљање ризицима 570.897,00 50.000,00 8,76
91 Марко Ђорђевић

Топола (Варошица)

327-281/2023-03

од  25.10.2023.

Управљање ризицима 113.221,34 11.322,13 8,76
УКУПНО 24.090.339,96 2.145.079,41

Члан 3.

Средства из члана 1. ове Одлуке, одобравају се са позиције 65, програмске класификације 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и 0101-0002-Мере подршке руралном развоју, економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, идентификациони број 07547, функција 421, извор  финансирања 01, Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину („Службени гласник СО Топола“ број 17/2022, 16/2023 и 24/2023).

Члан 4.

Бесповратна средства се исплаћују након доношења појединачних решења Председника Привременог Органа општине Топола којима ће бити утврђена права и обавезе корисника средстава.

Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити на наменски рачун корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са динамиком прилива  средстава у буџет Општине Топола за 2023. годину.

Члан 5.

Одлуку објавити на огласној табли и званичној интернет презентацији Општине Топола www.topola.rs.

Члан 6.

Приговор на одлуку подноси се у року од 8 дана од дана истицања одлуке на огласној табли Општине Топола. Приговор се подноси Привременом Органу Општине Топола.

Члан 7.

О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности.

 

Члан 8.

Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Општинске управе Општине Топола.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Број: 020-819/2023-05-I

Дана: 6.11.2023. године

ПРЕДСЕДНИК

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Јовановић, с.р.