УПРАВНИ СУД ПОТВРДИО СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ

Скупштина општине Топола донела је, 29. новембра 2020. године, одлуку да Драгану Јовановићу, одборнику, престане мандат, а на основу промене пребивалишта. На овакву одлуку, Јовановић се жалио Управном суду и тражио да се поништи одлука.

По оцени Управног суда, у пресуди од 18. децембра 2020. године, а на основу цитиране одредбе закона о локалним изборима и стању у списима предмета, скупштинска ОДЛУКА је донета уз правилно и потпуно утврђено чињенично стање и правилном применом материјалног права.