Уредба о енергетски угроженом купцу
Влада Републике Србије донела је Уредбу о енергетски угроженом купцу. Енергетски угрожени купац је купац из категорије домаћинство (самачко или вишечланo) који у складу са условима прописаним Законом и Уредбом може стећи статус угроженог купца и тиме право на субвенцију (умањење) у плаћању месечних рачуна за електричну енергију или природни гас или топлотну енергију, у зависности од исказане жеље домаћинства. Програмом заштите енергетски угрожених купаца, обухваћена су домаћинства која су корисници права на новчану социјалну помоћ и/или дечији додатак, корисници увећаног додатка за туђу негу и помоћ. Лица из ове категорије аутоматски остварују статус, само уколико предају захтев органу надлежном за послове социјалне заштите у јединици локалне самоуправе који решењем одлучује о испуњености услова да домаћинство стекне статус енергетски угроженог купца. У случају Тополе, лица из ове категорије захтеве предају на писарници Општинске управе општине Топола, Булевар краља Александра I, број 9.
За ову намену, захваљујући помоћи Европске уније Републици Србији за реализацију овог програма у 2023. години, обезбеђено је до четири милијарде динара, што покрива заштиту око 190 хиљада домаћинстава енергетски угрожених купаца. У циљу промовисања кампање Министарство рударства и енергетике и Делегација Европске уније у Србији обезбедило је постере који су постављени у органу јединице локалне самоуправе надлежном за послове социјалне заштите, где се грађани и пријављују за стицање статуса енергетски угрожених купаца, као и на другим видним местима у матичним подручјима на територији општине Топола.