1. КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 19.8.2020.


Предлог решења о образовању Верификационог одбора

Потврђивање – верификација мандата одборника Скупштине општине Топола

Избор председника (и заменика председника)  Скупштине општине Топола

Постављење секретара Скупштине општине Топола.