2. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 18.9.2020.

Јелена Танасијевић потврђивање мандата

Милосав Таковац потврђивање мандата

Љубица Илић потврђивање мандата

Мирослав Сремчевић потврђивање мандата

Сузана Радојевић потврђивање мантата

Милош Алексић потврђивање мандата

Предлог Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету о. Топола за 2020.

Предлог Кадровског плана Општинске управе општине Топола за 2020. годину

Предлог Одлуке о додели награде ,,Рођење Пресвете Богородице” 12.Предлог Одлуке о додели захвалница

Предлог Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта

Предлог Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Tопола за 2020. годину

Предлог Одлуке о успостављању географског информационог система (ГИС) општине Топола

Предлог Правилника о платама

Предлог Одлуке о радно-правном статусу Председника Скупштине општине Топола 20.Предлог Одлуке о радно-правном статусу чланова Општинског већа општине Топола

Предлог Одлуке о образовању сталних радних тела Скупштине општине Топола

Разматрање Извештаја о раду Општинског већа

Разматрање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности до 30.6.

Предлог Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације

Предлог Решења о образовању Одбора за избор и именовања

Предлог Решења о образовању Одбора за прописе и управу

Предлог Решења о образовању Одбора за друштвено-економски развој, привреду и финансије

Предлог Решења о образовању Одбора за друштвене делатности

Предлог Решења о образовању Одбора за урбанизам, грађевинарство

Предлог Решења о образовању Одбора за рад и развој месних заједница

Предлог Решења о образовању Одбора за пољопривреду и развој села

Предлог Решења о образовању Одбора за заштиту и унапређење животне средине

Предлог Решења о образовању Одбора за представке и притужбе

Предлог Решења о образовању Одбора за награде и признања

Предлог Решења о образовању Одбора за утврђивање предлога назива улица, тргова 38.Предлог Решења о образовању Одбора за борбу против корупције

Предлог Решења о образовању Одбора за социјална питања