3. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 16.10.2020.

Предлог Одлуке о престанку мандата

Аналитичкa оценa стања безбедности саобраћаја

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Топола за 2019. годину

Упознавање са Извештајем о ревизији консолидованих финансијских извештаја

Предлог Одлуке о јавним расправама

Предлог Одлуке о сахрањивању и гробљима

Предлог Одлуке о управљању пијацама

Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о радном времену

Предлог Одлуке о измени Одлуке о зимском одржавању путева

Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада ПУ ,,Софија Ристић“

Разматрање Годишњег плана рада ПУ ,,Софија Ристић“ 20-21

Разматрање Правилника о организацији и систематизацији послова ПУ„Софија Ристић“ Топола, број 340 од 17.06.2020. године

Разматрање Правилника о изменама Правилника о раду Предшколске установе ,,Софија Ристић“

Разматрање Прве допуне Статута Предшколске установе ,,Софија Ристић“

Разматрање Извештаја о раду Привредног друштва за комуналне делатности ,,Савант“

Разматрање Извештаја о раду Спортског привредног друштва ,,СОФК Карађорђе“

Разматрање Правилника о организацији и систематизацији радних места Културног центра Топола

Oдлука Статута КЦТ 21.Одлука систематизације КЦТ

Разматрање Статута Културног центра Топола

Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем КЦТ за 2019. годину

Разматрање Извештаја о раду са Финансијским извештајем библиотеке ,,Радоје Домановић“ Топола за 2019

Oдлука програма рада библиотеке

Разматрање Програма рада библиотеке ,,Радоје Домановић“ Топола за 2020. годину

Разматрање Извештаја о раду Центра за социјални рад ,,Сава Илић“ Аранђеловац

Разматрање Програма рада Центра за социјални рад ,,Сава Илић“ Аранђеловац

Разматрање Извештаја о раду и финансијском пословању ДЗ ,,Свети Ђорђе“

Предлог решења о измени решења о именовању Комисије за планове

Предлог решења о именовању Општинског савета родитеља општине Топола

Предлог решења о разрешењу председника и чланова Наздзорног одбора ЈКСП ,,Топола“

Предлог решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКСП ,,Топола“ Топола

Предлог решења о разрешењу и именовању чланова УО ПУ ,,Софија Ристић“

Предлог решења о именовању чланова Школског одбора Средње школе „Краљ Петар I“

Предлог решења о именовању чланова Школског одбора ОШ „Милан Благојевић“ Наталинци

Предлог решења о именовању чланова Школског одбора ОШ „Живко Томић “ Доња Шаторња

Предлог решења о именовању председника и чланова Управног одбора ТО „Опленац“

Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ТО „Опленац“ Топола

Предлог решења о именовању председника и чланова УО Библиотеке „Радоје Домановић“

Предлог решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Библиотеке „Радоје Домановић“