Нови рок за подношење пријаве за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине је 30. април 2024. године

Одредбама Закона о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара, а које се примењују од 01.01.2024. године измењен је рок за подношење пријаве за заштиту и унапређивање животне средине, уместо 31. јула, нови рок је 30. април.

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине ће се плаћати квартално, од момента достављања решења за 2024. годину.

До добијања решења за 2024. годину, обвезници накнаде треба да плаћају аконтацију месечно у висини месечне обавезе за претходну годину.