Унапређење услуга у заједници за стара лица у Општини Топола

СТАРИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ПОМОЋ И ДРУЖЕЊЕ

Општина Топола спроводи Пројекат

Унапређење услуга у заједници за стара лица у Општини Топола“ који финансира ЕВРОПСКА УНИЈА.

Укупна вредност пројекта је 191.940,54 еура

За спровођење пројекта Европска унија је одобрила бесповратна средства у износу од 89,92% укупних трошкова пројекта односно 172.592,93 еура.

Учешће Општине Топола у суфинансирању пројекта је 10 % од буџета пројекта.

Пројекат обухвата услугу социјалне заштите ПОМОЋ У КУЋИ ЗА СТАРЕ, успостављање мреже клубова старих и обезбеђење услова за њихове активности, организовање излета за стара лица и остале пројектне активности везане за потребе старије популације.

Развој услуге социјалне заштите „Помоћ у кући старима“ у Општини Топола почео је 2010. године уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Од тада па до 2014. године услуга је суфинансирана донаторским средствима и пружана је са повременим прекидима због недостатка финансијских средстава.

Од 2014. године у оквиру пројекта „Помоћ у кући старима у општинама Топола, Аранђеловац и Смедеревска Паланка“ који је финансиран средствима Европске Уније кроз Програм Exchange 4 а спроводила Општина Топола, у Тополи се ова услуга суфинансира и финансира средствима локалног буџета.

Корисници услуге ПУК за старе су житељи Општине Топола, жене старије од 60 година и мушкарци старији од 65 година који живе сами, без породичног старања или су у стању социјалне угрожености. У оквиру пројекта услуга се пружа за око 70 корисника.

Услугом су обухваћена насељена места:

Топола, Липовац, Наталинци, Трнава/Овсиште, Белосавци, Блазнава и Доња Шаторња

Пружалац услуге је Удружење Волонтерски центар КОРАЦИ из Тополе који поседује лиценцу  Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за пружање услуге ПОМОЋ У КУЋИ.

У оквиру пројекта успостављена је мрежа КЛУБОВА СТАРИХ

из свих насељених места обухваћених услугом ПУК за старе.

Клуб старих „Опленачко срце Топола“

основан пре више од једне деценије успоставио је подручне клубове:

Клуб старих „Опленачко срце Липовац“

Клуб старих „Опленачко срце Наталинци“,

Клуб старих „Опленачко срце Трнава/Овсиште“,

Клуб старих „Опленачко срце Белосавци“,

Клуб старих „Опленачко срце Блазнава“ и

Клуб старих „Опленачко срце Доња Шаторња“

Општина Топола и Волонтерски центар КОРАЦИ као партнери на обезбеђењу и пружању услуга у заједници из области социјалне заштите су гаранти одрживости услуге ПУК за старе у циљу обезбеђења услова за срећнију старост становника ове општине.

Општина Топола

Булевар краља Александра бр. 9

34310 Топола

телефон: 034 6811008

факс: 034 6811-771

е-маил:

ler@topola.com

opstina@topola.com

Волонтерски центар КОРАЦИ

Миливоја Петровић Блазнавца бр. 6

34310 Топола

Тел/факс: 034 6812-009

е-маил: koraci.topola@yahoo.com


  Летак/Лифлет

Постер Пројекта

Генералије Пројекта