Округли сто о резултатима пројекта о унапређењу дијалога ОЦД-а и јавних власти код ЈПП пројеката
У скупштинској сали Општине Топола одржан је округли сто – Представљање резултата пројекта: “Унапређење дијалога између организација цивилног друштва и јавних власти код пројеката јавно-приватног партнерства на локалном нивоу”. Округлом столу присуствовао је и председник општине Топола, Владимир Радојковић, који је присутне упознао са ЈПП у које је укључена општина Топола. Уводну реч изнела је пројектна менаџерка Марија Миленковић. Прелиминарне налазе мониторинг извештаја дала је Весела Влашковић у улози истраживача. Мирјана Ћирић, испред општине Топола, говорила је о досадашњим искуствима ЈПП ове шумадијске општине.
На скупу су представљени кључни налази мониторинг извешаја о степену укључености организација цивилног друштва у процес планирања и доношења одлука у пројектима ЈПП на локалном нивоу. У циљу унапређења сарадње дате су препоруке поступања органа и служби Општине Топола у области партиципације грађана у вези са реализацијом ЈПП пројеката. Поред тога, на ову тему, покренута је дискусија са учесницима догађаја.