Општинска управа општине Топола је дана 18. јула 2022. године почела да на текуће рачуне мештана села Јунковац, Наталинци (нарочито Павловац) и Шуме оштећених услед елементарне непогоде – града и олујног ветра дана 21.06.2022. године, уплаћује финансијску помоћ на име накнаде дела штете која је настала као последица исте.