ОБАВЕШТЕЊЕ – рок за подношење пријаве ради плаћања накнаде за заштиту и унапређење животне средине  

Обавештавамо пореске обвезнике – предузетнике и правна лица да је 31. Јул 2022. године рок за подношење пријаве ради плаћања накнаде за заштиту и унапређење животне средине (еко таксе), а износ еко таксе одређује се на годишњем нивоу.

Плаћање еко таксе је прописано  Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада  (“Сл. гласник РС”, бр. 86/2019 и 89/2019).

Пријаве се могу поднети електронски, путем ЛПА апликације (уколико се поседује електронски сертификат) или у папирном облику органу јединице локалне самоуправе.

Висина еко таксе зависи од :

-претежне делатности и

-да ли је привредни субјекат велико, средње, мало или микро правно лице или предузетник.

На основу ова два параметра, одређује се годишња еко такса.

Висина таксе би требало да буде сразмерна данима којима сте обављали делатност и плаћа се у 12 месечних рата.

Законом о накнадама за коришћење јавних добара, за непоштовање ове законске обавезе, предвиђена је новчана казна 10.000 до чак 2 милиона динара.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Одсеку локалне пореске администрације у улици Краљице Марије број 1 сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или на телефон 034/6811-274.