Састанак главних урбаниста градова и општина

Стална конференција градова и општина (СКГО) у оквиру програма “Партнерство за добру локалну самоуправу” који подржава Влада Швајцарске, у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и општином Топола, организовала је данас састанак главних урбаниста градова и општина. Скуп који је одржан у хотелу Опленац, отворила је председница Скупштине општине Топола, Јасна Вуковић. Састанак је организован у оквиру јавне расправе о Нацрту националне архитектонске стратегије у Републици Србији до 2035. године. Поред главних урбаниста именованих у градовима и општинама, састанку су присуствовали и чланови Одбора за урбанизам и становање СКГО, као и стручна лица у градовима задужена за област архитектуре и урбанизма.

Нацрт Националне архитектонске стратегије у Републици Србији до 2035. године и Акциони план за спровођење за период 2023-2025 представили су Божана Лукић и Небојша Антешевић. Дискусија је вођена о улози главних урбаниста и јединица локалне самоуправе у спровођењу стратегије, као и о положају главног урбанисте у изменама и допунама Закона о планирању и изградњи. На крају састанка представници општине Топола говорили су о пројектима реконструкције објеката од културно историјског значаја у општини Топола.

Јавну расправу спроводи Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и у складу са тим позвало је државне органе, јавне службе, академску заједницу, привредне субјекте, међународне организације, удружења грађана и друге представнике цивилног друштва, стручне јавности и друге заинтересоване стране, да се упознају са текстом Предлога стратегије и акционог плана и дају своје примедбе, предлоге и сугестије. Национална архитектонска стратегија се доноси први пут у Републици Србији и важна је подједнако и за струку и за грађане, јер држава препознаје значај архитектуре за развој друштва у целини. У склопу спровођења стратегије, јединице локалне самоуправе препознате су као активни чиниоци који ће првенствено кроз доношење планских докумената и кроз правила грађења у њима, утицати на унапређење квалитета архитектуре у локалним заједницама и тако допринети очувању идентитета места.