На основу члана 63. став 1. тачка 8. Статута општине Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 2/2019)

Председник Општине Топола објављује,

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење пријава штете настале на пољопривредним културама на територији општине Топола услед елементарне непогоде-града, олујног ветра и обилних падавина дана 24.09.2023. године.

Позивају се грађани којима је услед елементарне непогоде-града, олујног ветра и обилних падавина дана 24.09.2023. године причињена штета на пољопривредним културама, да насталу штету пријаве Комисији за утврђивање процене оштећења од града, олујног ветра и обилних падавина на пољопривредним културама на територији општине Топола, која је именована Решењем Председника општине Топола број: 020-739/2023-05II од 25.09.2023. године.

Пријаве се могу преузети сваког радног дана на писарници Општинске управе општине Топола и канцеларији број 1. и 2. Краљице Марије број 1. Контакт особе: Ивана Радовић и Радослав Матић тел. 034/6811-274.

Пријаве штете ће се примати од 02.10.2023. године, а закључно са 16.10.2023. године у 14,00 часова.

Број:320-141/2023-03

Дана: 28.09.2023. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ВЛАДИМИР РАДОЈКОВИЋ