РАСПОРЕД МЕСТА

ПО КОМЕ ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ ИМЕНУЈУ ЧЛАНОВЕ И ЗАМЕНИКЕ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ КОМИСИЈА

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЈУНКОВАЦ, ЈЕЛЕНАЦ И ЛИПОВАЦ

  

Редни број МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА председник комисије зам. председника комисије 1. члан заменик 1. члана 2. члан заменик

2. члана

1. ЈУНКОВАЦ СНС НЉ-НЗ СПС СНС НЉ-НЗ СНС
2. ЈЕЛЕНАЦ НЉ-НЗ СНС СНС ТПН НЉ-НЗ СНС
3. ЛИПОВАЦ СНС НЉ-НЗ НЉ-НЗ СНС НАДА СНС

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ТОПОЛА

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Дана: 01.04.2024. године

Број: 020-143/2024-05-I

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Софија Радојковић