На основу члана 8. Одлуке о установљавању награда и признања општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 10/05)

Одбор за награде и признања Скупштине општине Топола обавештава јавност да могу у периоду од 26.07.2023. године до 16.08.2023. године достављати писмене предлоге с образложењем за доделу награда:

„ РОЂЕЊЕ ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ“  

И

ЗАХВАЛНИЦЕ

  

Награде по утврђеном предлогу Комисије и донетом Одлуком Скупштине општине Топола биће уручене добитницима на свечаној седници Скупштине општине Топола која се одржава поводом Дана Општине 21. септембра – Мала Госпојина.

Предлоге доставити Скупштини општине Топола – Одбор за награде и признања, Булевар Краља Александра I бр. 9.

ОДБОР ЗА НАГРАДЕ  И ПРИЗНАЊА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                             

Број: 171-1/2023-05-I             

Дана: 26.7.2023. године                                   

 ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ                        

Маријана Срећковић, с.р.