Нови подстицаји енергетској ефикасности грађана
Грађани општине Топола моћи ће у овој години рачунати на износ од 10 милиона динара по основу средстава издвојених за спровођење мера енергетске ефикасности.
Учествујући на јавом позиву, Општина Топола је од Министарства рударства и енергетике на име енергетске ефикасности добила 5 милиона динара, а исти износ одлуком о буџету определила је и сама Општина. Физичка лица која желе да купе гасни котао, ураде изолацију куће, промене столарију или уграде соларне панеле, моћи ће да учествују, односно пријаве се на конкурс који ће бити расписан половином наредног месеца. Лица која буду испуњавала услове конкурса моћи ће да рачунају на повраћај новца у износу од 50% уложених средстава.
Новина у односу на претходну годину је у томе што ће се листа крајњих корисника, физичких лица ажурирати на сваких 15 дана и пријаве се неће бодовати већ ће се средства одобравати уколико је пријава уредна и испуњава услове јавног конкурса. Јавни позив за домаћинства трајаће до 31. децембра ове године, док ће јавни позив за привредне субјекте – извођаче радова бити стално отворен и сва заинтересована предузећа моћи ће се у сваком моменту јавити на њега.
Мора се истаћи да је у овој години износ издвојених средстава усмерених ка суфинансирању програма енергетске ефикасности од стране Министарства практично дуплиран. Прошле године је укупно за ову намену накнадним издвајањем Општине опредељено више од 10 милиона динара, од чега је Министарство учествовало са 2,4 милиона.