На основу Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину (,Службени гласник СО Топола,, број: 17/22,16/23 и 24/23),  Правилника  о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење акције ,,Општина по мери грађана,, (,,Службени гласник СО Топола,, број: 19/23),Плана активности за укључивање грађана/грађанки у процес доношења одлука о трошењу средстава из буџета општине Топола,(решење број: 020-218/2022-05-II од 26.04.2022. године) и  Уговора о гранту склопљеног између представништва HELVETAS Swiss Intercooperation SRB и општине Топола,број C-060/2023 од 05.05.2023. године којим се подржавају/суфинансирају локални програми за финансирање малих пројеката идентификованих кроз учешће грађана. Радно тело за израду, спровођење и праћење Плана активности за укључивање грађана/грађанки у процес доношења одлука о трошењу средстава из буџета општине Топола, је дана 25.05.2023. године расписало јавни позив за финансирање пројеката од јавног интереса – Пројекат „ Општина Топола по мери грађана,, Крајњи рок за достављање пријава са предлозима пројеката био је 23.06.2023. године.

Право учествовања на јавном позиву имале су неформалне групе грађана са територије општине Топола окупљене око поднете иницијативе – пројекта, најмање 8 потписника грађана са градског подручја, најмање 5 потписника грађана са сеоског подручја и 3 потписника грађана из осетљивих група, са измиреним обавезама по основу пореза на имовину.

На јавни позив пријавило се 7 неформалних група грађана. Комисија је размотрила поднете пријаве, утврдила ранг листу и предложила износ средстава за суфинансирање од стране општине.

Са Предлогом Пројекта на јавни позив пријавила се неформална група-група грађана чији је представник био Радован Панић из с.Белосавци.

Радован Панић

С.Белосавци

Мобилијар за дечије игралиште

Пројекат је имао за циљ преуређење простора који се налази у центру села као и обезбеђивање места на ком би родитељи са својом децом проводили слободно време.

Укупан износ пројекта био је 500.406,40 динара,

Износ одобрен из буџета општине Топола је 448.800,00 динара,

Износ учешћа мештана је 51.606,40 динара у чишћењу терена, кошење траве, обележавање позиција за монтажу мобилијара, монтажа мобилијара и рад грађевинске машине.