На основу Одлуке о начину коришћења површина јавне намене у дане одржавања манифестација и вашара у општини Топола (,,Службени гласник СО Топола”, број 2/2019, 13/2019) Комисија за доделу локација јавне намене за време одржавања вашара и манифестација у Тополи објављује

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

за учешће на Вашару ,,Свети Лука,, 2022. Године

 

Позивају се заинтересована лица да узму учешће у излагању робе и услуге за одржавање Вашара „Свети Лука“ на дан 31.10.2022. године.

Продаја производа и услуга вршиће се из привремених монтажних објеката и то: тезги,  павиљона, монтажних киоска и другог покретног мобилијара.

Контакт особе: Мирослав Јевтић тел: 064/ 861-4290 и

      Ђорђе Глигоријевић 062/702973.

Топола

Дана:25.10.2022. године