Конкурс за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2021. годину

ЗАХТЕВ за подстицајна средства за набавку материјала за прихрану пчела у 2021. Години

ЗАХТЕВ за подстицајна средства за набавку сточне хране за увећање стада из сопственог запата у 2021. Години

ЗАХТЕВ за подстицајна средства за инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова инфраструктуре мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије – ископ/бушење бунара, изградњу микроакумулација и уређење водозахвата у функцији наводњавања у 2021. години

ЗАХТЕВ за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2021. Години

Захтев за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у 2021. години