Мере за спречавање настанка пожара на отвореном простору

Данас је у просторијама Општине Топола одржана седница Стручно-оперативног тима за заштиту и спасавање од пожара, експлозија, техничко-технолошких несрећа и удеса Општинског штаба за ванредне ситуације. Седницу, на којој је разматран Закључак Штаба за ванредне ситуације Шумадијског управног округа, је сазвао командант Општинског штаба за ванредне ситуације Владимир Радојковић.

Закључак Штаба за ванредне ситуације Шумадијског управног округа садржи мере за спречавање настанка пожара на отвореном простору. У том циљу Општински штаб се обавезује да ангажује стручно-оперативне тимове за заштиту од пожара. Појачаће се рад на остваривању контаката са представницима Месних заједница, ЈП Србијашуме и другим власницима шумских комплекса и надлежним инспекцијским службама ради предузимања мера из њихове надлежности. Од Ватрогасног друштва ће се затражити појачано ангажовање на обиласку терена и гашењу пожара на отвореном простору. Веће ангажовање ће се тражити и од повереника цивилне заштите у насељеним местима кроз обилазак терена, упозоравање и слично. На становништово ће се константно апеловати на поштовању законских одредби о забрани спаљивања као и последицама услед непридржавања забрана спаљивања и употребе ватре на отвореном простору.