Формиране су комисије за процену штете на инфраструктури и објектима и процену штете на усевима.
За процену штете на инфраструктури и објектима обратити се Бојани Радојевић и Весни Костић у Одељењу за инвестиције, а за штете на усевима Матић Раду у Одељењу за пољопривреду.