О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Избори за чланове Савета МЗ ДОЊА ТРЕШЊЕВИЦА,

КРЋЕВАЦ И СВЕТЛИЋ

ће се одржати:

 25.06.2023. године, од 1200 – 2000 часова

 

 За Савет МЗ ДОЊА ТРЕШЊЕВИЦА бира се 5 чланова Савета МЗ

За Савет МЗ КРЋЕВАЦ бира се 5 чланова Савета МЗ

За Савет МЗ СВЕТЛИЋ бира се 5 чланова Савета МЗ

 

Заинтересована лица са подручја наведених месних заједница могу предати потребну документацију у смислу кандидовања за избор за члана Савета МЗ до     9. јуна 2023. године.

Све информације везане за поступак кандидовања, као и друге информације везане за изборе за чланове Савета МЗ, можете добити код:

– секретара Изборне комисије, Ђорђа Глигоријевића, тел.064/853-9155

в.д.председника Савета месних заједница:

  • Доња Трешњевица, Милан Чумић, тел. 063/643-043
  • Крћевац, Бојан Ивановић, тел. 064/0193-868
  • Светлић, Милијан Јевтић, тел. 060/760-76-26

– званичној интернет страници општине Топола – ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЗ

Грађани са подручја месних заједница у којима се спроводе избори, могу проверити до 20. јуна 2023. године, да ли су уписани у бирачки списак на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије, на линку https://upit.birackispisak.gov.rs/, а уколико нису уписани или је потребно извршити неку промену, потребно је да се обрате Општинској управи општине Топола – службенику за послове бирачког списка.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ТОПОЛА

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Број: 020-473/2023-05-I

Дана: 26.05.2023. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Софија Радојковић, с.р.