ОБАВЕШТЕЊЕ

Општина Топола је учествовала на Јавном позиву МДУЛС  објављеном у Сл.гласнику РС, број:8/23 за расподелу средстава за пружање финансијске подршке ЈЛС у пуном или делимичном износу недостајућих средстава за реализацију нових или завршетак започетих пројеката који се финансирају из буџета ЈЛС,а од посебног су значаја за ЈЛС,њен локално економски развој, инвестиције и сл.

МДУЛС је Одлуку о расподели средстава по објављеном Јавном позиву донело 17.марта 2023. године, број Одлуке: 401-00-00049/2023-24 којом је Општини Топола је опредељено 15.000.000,00 динара за реализацију пројекта ,,Доградња електродистрибутивне мреже (до 1Кв)-Јавно осветљење и рационализација потрошње електричне енергије јавног осветљења на територији Општине Топола.

Општина Топола ће обезбедити и сопствено учешће за реализацију пројекта а све у циљу унапређења система јавне расвете у будућем периоду.