Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Прве измене и допуне  Одлуке о буџету Општине Топола за 2023. годину

  

Датум: 23.03.2023. године,

Поштоване грађанке и грађани,

Општина Топола у процесу израде Прве измене и допуне Одлуке о буџету Општине Топола за 2023. година, након прибављених података, консултација са институцијама и удружењима грађана организује догађај јавне расправе о Нацрту Прве измене и допуне Одлуке о буџету Општине Топола, на коме ће представити Нацрт Прве измене и допуне Одлуке о буџету Општине Топола за 2023. годину.

На догађај јавне расправе се позивају представници стручне јавности, представници организација цивилног друштва, предузетника, представници установа/служби, као и сви заинтересовани грађани и грађанке Општине Топола.

Користимо ову прилику да Вас позовемо да присуствујете догађају јавне расправе дана      24.03.2023.године,од 13,30 часова до 15,00 часова, дана 25.03.2023. године, од 8,00 часова до 9,30 часова и дана 27.03.2023. године, од 12,00 часова до 14,00 часова у просторији Скупштинске сале општине Топола, број 20, ул.Булевар Краља Александра I број 9 у Тополи.

Програм јавне расправе садржи:

  • Уводну реч,
  • Представљање Нацрта Прве измене и допуне Одлуке о буџету Општине Топола за 2023. годину,
  • Дискусија и закључак.

Са Нацртом Прве измене и допуне Одлуке о буџету Општине Топола за 2023. годину можете се упознати на званичном сајту општине Тополаwww.topola.rs

Имајући у виду аспект транспарентности, потребно је да ако имате коментаре, примедбе, сугестије и друго мишљење исте пошаљете (у слободној форми), са кратким образложењем на следеће електронске адресенајдаље 26.03.2023. године ( 15,00 сати):

javnarasprava@topola.com

sekretarso@topola.com

jasnamiljkovic@topola.com

margaretazivanovic@topola.com

ler@topola.com

lpa@topola.com

djole.gligorijevic94@gmail.com

kosticn@topola.com

inspektor@topola.com

 

или предате у писаној форми на писарници општине Топола најдаље до 27.03.2023.године (10,00 часова).

 

На основу ваших предлога, примедби и сугестија Радна група за спровођење јавне расправе сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи.

На овај начин Општина Топола укључује грађане и грађанке у процес израде Нацрта о првој измени и допуни Одлуке о буџету Општине Топола за 2023. годину као најважнијег документа који израђује и усваја локална самоуправа.

С поштовањем,

Радна група за спровођење Јавне расправе